nabore.bg

В джоба

Лоша новина от НОИ: Свършиха парите за профилактика и рехабилитация

Последните удостоверения за помощи по програмата ще се издават до 29 август

 

Националният осигурителен институт съобщи, че поради изчерпване на предвидените средства в Бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година.

Териториалните поделения на НОИ ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 29 август 2014 г. включително. Последната дата, на която лицата могат да постъпват в заведенията, изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, е не по-късно от 12 септември 2014 г.

Тази година програмата за профилактика и рехабилитация стартира на 31 март и за нейното финансиране е предвидена сумата от 15 362 329 лв. До момента са издадени 26 000 удостоверения, като се очаква до приключване на програмата още 13 200 лица да ползват парична помощ за профилактика и рехабилитация. Най-често лицата провеждат рехабилитация за заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната и централната нервна система.

 

Наборе.бг