nabore.bg

Архивите са живи

Личности: Братя Прошек - предприемачи, общественици и революционери

Паметникът на братята в София

 

Инженер Иржи Прошек е роден на 25 декември 1847 г. в Бероун,Чехия.  Завършва землемерство и строителство в Политехниката в Прага през 1869 г. Като студент се сприятелява с много българи, от които научава нашия език.През 1869 г. той идва в Османската империя, за да работи за немския предприемач барон Мориц фон Хирш.Участва в трасирането на ж.п.линията Одрин–Саранбей /днешен Септември/.От 1870 до  1873 г. е в инспекцията на същата железница в с.Алмалий /днешно Ябълково/, Хасковско. Инж.Иржи Прошек приел  вече българското име Георги, построява за работещите на обекта  т.н. ’’Славянски дом ‘’,със жилища и читалище.Младият инженер бил запленен от дейността и личността на Васил Левски, с който имал няколко тайни  срещи.Създава  интернационален революционен комитет,който заседавал през нощта като революционен щаб. Благодарение на  специалното тескере /паспорт/,който му разрешил Султана,той имал възможност да закупува оръжие от чужбина , за да охранява строежа на  ж.п.линията от разбойници. Всъщност ,това оръжие отивало за въоръжаване на членовете на   революцинните комитети.

Инженер Иржи Прошек

 

по време на Априлското въстание 1876 г. Иржи /Георги /Прошек става кореспондент на  редица европейски вестници,като изпраща репортажи за турските  зверства по време на  потушаването му.Взема дейно участие и в Руско - турската   освободителна война / 1877 – 1878 г./ По време на най-тежките сражения на Шипка, инж.Иржи / Георги / Прошек  разпорежда демонтирането на  200 метра  от ж.п. линията близо до Одрин,като релсите са хвърлени в реката.В резултат на това   мероприятие,  близо с  30 часа  е забавено придвижването на два ешалона  с орьдия,  муниции  и турска войска  в подкрепа на Сюлейман паша. Това  е било решаващо за битката  на Шипка, както и за изхода на войната, тъй като през това време  пристигат  войските  на  генерал Радецки , и подкрепят   опълченците. Незабавно следва височайша заповед от султана, Иржи Прошек да бъде  заловен и екзекутиран.  Преоблечен в селски шаячни дрехи,той  успява да избяга и заминава  за Румъния,където става руски преводач. След войната този му подвиг е оценен,като е награден с орден ‘’Св.Александър  Невски’’ първа степен и златна сабя от името на император Александър II Освободител.

Богдан Прошек

 

Брат  му Теодор Прошек е роден през 1858 г. и идва в България  след  Освобождението през 1878 г.Сменя името си с българското Богдан и двамата вземат дейно участие във възстановяването  на новородилата се  дьржава .Иржи става стенограф в българския  парламент и преводач на губернатора на София  Пьотър Алабин. Двамата братя избират  място с глинеста земя и построяват фабрика за тухли. Участват активно  в изработването на  градоустройственият план на София,паметникът на  Васил Левски , сградата на Народното събрание, Централната ж.п.гара София,католическият храм  ‘’Св.  Франциск от Асизи’’,’’Лъвов мост’’,’’Орлов мост’’,варненското пристанище и др.Най-голяма  слава  на двамата   братя носи построяването и влизането в експлоатация на  бирената фабрика Братя  Прошекови /1881 -1884 г./За времето си ,това е  една  от най-големите и добре обзаведени пивоварни фабрики в България.

Пивоварната на братята край Орлов мост

 

Братя Прошек стават придворни доставчици  на пиво  и изграждат собствена бирария с 500 места  на мястото на днешният ресторант ‘’Дълбок зимник’’.Построяват си собствен дом на  ул.’’Московска ‘’ 5, тяхно дело е първата печатница ,захранвана с  електричество от генератор,първият асансьор  в София ,учредители са на   дружество ‘’Славянска беседа ‘’, на ловджийското дружество ‘’Сокол’’, на дружество ‘’Чех‘’.

Стар етикет от прочутото "Прошеково пиво"

 

Идва 1905 г. която е трагична ,през един месец умират и двамата братя. Погребани са в Католическите гробища в София. Бизнесът се поема  от  наследниците на фамилията .След  деветосептемврийският преврат  от 1944 г.   фамилията е  изселена от София, а внукът на Богдан Прошек -  Богдан Пипев  е въдворен   на лагер в Бобов дол. През 1947 г. пивоварната е национализирана  и прераства  в ДСО ‘’Витоша ‘’.

Гробовете на братя Прошек в Софийските централни гробища

 

   Днес плошадът пред БНТ  носи името ‘’Братя Прошек’’ и има две бронзови  фигури на двамата братя дело на  скулптура  Чапкънов .Н а мястото на  фабриката е построен  голям  луксозен жилищен блок  с офиси в приземният етаж. Иржи Прошек и Богдан (Тодор) Прошек оставиха сърцата  и душите си в България.Техните имена ще  останат завинаги в българската история, бит  и култура .

 

   Д-р Мирослав ЛАЗАРОВ, пенсионер от Ихтиман