nabore.bg

Архивите са живи

Корените: Булгар е бил търговски център между Азия и Европа

Било е време, когато волжският град е бил по-голям и по-благоустроен от Париж и Киев

 

Съвременните дунавски българи не са безразлични към съдбата на хората, които живеят в земите на Волга и също са наследници на името българи – булгари, болгари. Волжани уважават наименованието "булгар" и мнозина от тях - привърженици на факта, че са от български корен , слагат към името си и прибавката "аль Булгари" (бел. на преводача).

Любовта на волжани към народностното им име се подчертава и от истината, че във Волжка България имало няколко градове, които носят името Булгар. Например в Долна Волга е съществувал град Саксин-Булгар, а на мястото на град Джуне Булгар е разположен днешният Нижний Новгород.

Нека се спрем по-подробно на могъщия град Булгар, първата столица на Волжка България, от която днес е останал огромен археологически резерват и едно малко село, наречено Болгары. Древният град е бил разположен на високия бряг в близост до мястото, където река Кама се влива във Волга. Стратегическа точка, която може да контролира широките хоризонти на околността, в която е имало и три езера.

В 922 г. по време на владетеля Алмуш в Булгар пристигат пратеници, сред които е бил и арабският писател и изследовател Ахмад ибн Фадлан, който пише, че освен Дунавска България на север по Волга съществува и една друга България, която изповядва исляма.

Според различни източници, в по-късно време булгарските занаятчии са се ползвали с голяма слава. Тук е имало ненадминати майстори - ювелири, каменоделци, кожари, ковачи, леяри... Техните произведения били известни в далечни страни и към тях се е проявявал голям интерес. Булгар е бил важно търговско средище. Има документи за големия Ага базар, на който по суша и по Волга са се стичали много търговци от близки и далечни страни в Европа и Азия. А търговци от Китай, Багдад, Дамаск, Испания, Скандинавия са идвали на ежегодния всемирен (по тогавашните представи за света) панаир в Булгар. В града е имало много чуждестранни търговски представителства и улици.

Според някои източници, в определени епохи, град Булгар е бил по-голям и по-благоустроен от Париж и Киев.

През 1395 г. Градът е разрушен от емира Тимур, след което отново е възстановен. През 1431 г. обаче отново е разрушен. Този път от воевода на княз Василий ІІ - Фьодор Пьострий. От тогава той е престанал да играе роля на град-лидер, град-столица и град-търговско средище.

Днес землището на Булгар е крупен туристически център за цялото Поволжие. Тук е открит голям "Булгарски държавен историко-архитектурен музей и резерват", който има федерален статут и е включен в състава на световното наследство на ЮНЕСКО.

 

(По материаи на организацията „Болгарское возрождение” – град Уляновск-Русия)

 

Превод със съкращения: Петър НАНЕВ

 


Паметна плоча за древния град Булгар

Паметна плоча за древния град Булгар

Част от останките от селището

Част от останките от селището

Днес на мястото на древния град на Поволжието е построен туристически център

Днес на мястото на древния град на Поволжието е построен туристически център