nabore.bg

В джоба

В Карлсруе, Германия: Консултации за българските пенсионери с немски пенсии

До 28 юни 2018 г. в град Карлсруе, Германия, се провеждат традиционните българо-германски консултационни дни по пенсионни въпроси. Те се организират от Националния осигурителен институт, Федерацията на Германското пенсионно осигуряване и Германско пенсионно осигуряване - Средна Германия.

В рамките на събитието четири експертни екипа от двете страни предоставят безплатни индивидуални консултации по конкретни случаи, свързани с преценка на права в областта на пенсиите на лицата, живеещи в Германия, които имат осигурителни периоди, придобити съгласно законодателствата и на двете държави.

Екипите отговарят на въпроси, свързани с необходимите документи за преценка правото на съответния вид пенсия и условията за придобиване на това право. На всяко лице е предоставяна подробна информация относно правилата за преизчисляване и изплащане на пенсии съгласно действащите европейски регламенти, както и данни за очаквания размер на бъдещата му германска пенсия.

Консултациите се провеждат в сградата на центъра за обслужване при Германското пенсионно осигуряване в Карлсруе. Приемното време е от 9.00 до 16.00 ч., като приемът се осъществява по предварително изготвен график. Всеки желаещ да получи експертна помощ може да заяви среща с експертите на телефон 0049 721 825 11543 или на електронна поща: servicezentrum.karlsruhe@drv-bw.de.

Препорва се всеки записал се да представи документите си за трудов/осигурителен стаж, всички дипломи за образование и курсове, както и документ за самоличност. За признаването на осигурителен стаж за майчинство жените следва да носят и удостоверение за раждане на дете или деца.

 

www.nabore.bg