nabore.bg

В джоба

Има конфликт мeжду стари и млади на пазара на труда

Сега 1 работещ издържа 1 възрастен - преди 20 години съотношението бе 3:1, положението ще се влошава

 

Най-важният от всички въпроси, свързани с проблема за работещите пенсионери, е преразглеждането на всички възможности за ранно пенсиониране - включително за първа и втора категория, както и по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Това означава, че трябва да се преразгледа списъкът на професиите, за които се дава тази възможност, и критериите, спрямо които се категоризират съответните лица. Например, във втора категория попадат печатарите. В тази професия, обаче, навлязоха новите технологии, поради което вредните влияния на печатарските консумативи отпаднаха и това налага да се преразгледа възрастта за пенсиониране на печатарите. Същото е и със заетите по чл. 69 от КСО в отбраната, сигурността и т.н.

Този въпрос е свързан с проблема за работещите пенсионери, защото голяма част от тях са хора, които са се пенсионирали в по-ранна възраст, най-вече по въпросния член 69. От друга страна, ние не сме против това пенсионери по свое желание отново да се включат в пазара на труда. Това включване в крайна сметка дава възможност да се разшири осигурителната база и така да бъде подкрепен бюджетът на ДОО и на Здравната каса.

Друг е въпросът, че за тези работни места има конкуренция и че се ограничава възможността на младите да навлезат на пазара на труда. Това очевидно е свързано с други, по-общи теми - за пазара на труда, за доходите, за общите макроикономически условия, които определят това ниво на доходи. Огромният контингент, който е на пазара на труда, частично влиза в работната сила, но и частично не влиза - имам предвид големия брой неграмотни и неквалифицирани лица. Те предопределят ниските доходи, те се конкурират за ниско платените длъжности. Още един фактор има косвено отношение към въпроса - негъвкавото трудово законодателство. Има много ограничения, които стесняват входа към пазара на труда и възможността младите и не толкова младите хора да участват в него. Става дума за ограничения спрямо агенции за наемане на работа, за възрастови граници и т.н.

Ние поискахме от НОИ да изчислят броя на българите, осигурени на пълна заетост, което значи 12 месеца в годината по 8 часа на ден. Този условен брой осигурени лица, съпоставени към пенсионерите, е в съотношение едно към едно - а това означава, че един работещ издържа един пенсионер. Преди 20 години съотношението беше различно: 2.5-3 работници издържаха един пенсионер. Това е нормалното съотношение в зрелите, нормални икономики. Но кохортата от млади, неквалифицирани хора, която се задава, все повече ще влошава положението.  

 

Димитър БРАНКОВ, заместник-председател на Българската стопанска камара

Вестник „Златна възраст”

       


Димитър Бранков, заместник председател на Българската стопанска камара

Димитър Бранков, заместник председател на Българската стопанска камара