nabore.bg

България

Комунисти и част от коалицията „БСП – лява България” искат извинение от президента

До

Президента на Република България

Росен Плевнелиев

 

Г-н Президент,

Разбрахме от речта ви по повод откриването паметника на Георги Марков, както и от казаното от Вас в "Панорама" по БНТ, че смятате времето на социализма (построен от комунистите и всички граждани на НРБ) в България за "античовешки и антихуманен" режим, а т.нар. "горяни" (съидейници на монархо-фашистката диктатура до 1944 г.) за "цвят на нацията"...

Няма да бъдем обтекаеми в писанието си до Вас, г-н Президент.

Ще бъдем кратки: От името на Движение "Че Гевара" и Съюза на комунистите в България, част от Коалиция "БСП лява България", настояваме незабавно да се извините за думите си на хилядите наследници на загиналите за свободата на България антифашисти - партизани, ремсисти, ятаци, безпартийни..., взели пряко участие в съпротивата срещу монархо-фашистката диктатура.

Настояваме незабавно да се извините и на милионите честни българи, участвали в строителството на социалистическа България, която Вашите нови приятели и до днес не могат да разграбят, но полагат дългогодишни и неистови усилия за това.

Ще бъдем конкретни по отношение на комунистите, които Вие нарекохте представители на "античовешки и антихуманен режим":

Г-н Президент, извинете се официално на всички наследници на тези 64 345 българи, преминалите през полицейските монархо-фашистки участъци до 1944 г., заради комунистическите си убеждения.

Г-н Президент, извинете се официално на всички наследници на тези 31 250 българи, преминали през монархо-фашистките затвори и концлагери, заради комунистическите си убеждения.

Г-н Президент, извинете се официално на всички наследници на онези 9 140 партизани, убити от монархо-фашистката власт до 1944 г., заради комунистическите си убеждения.

Г-н Президент, извинете се официално на всички наследници на онези 20 070 ятаци и помагачи на комунистите, убити от монархо-фашистката диктатура, заради комунистическите си убеждения.

Г-н Президент, извинете се официално на всички наследници на собственици на онези 2 139 български къщи, изгорени от монархо-фашистките главорези до 1944 г., заради комунистическите убеждения на собствениците.

В състояние сме да ви изпратим конкретни документи, удостоверяващи правилността на така цитираните цифри и факти.

Подозираме, че няма да се извините.

В такъв случай, приемете "признанието" ни, че от днес нататък Вие, г-н Плевнелиев, не сте наш президент.

 

Движение "Че Гевара", Съюз на комунистите в България и част от коалицията "БСП - лява България"