nabore.bg

Лични драми

Кой събира подписи за интексация на пенсиите?

Бих искала да получа някаква информация относно подписката, която се прави от пенсионерските организиции в цялата страна по отношение на изискването да се индексират всички пенсии!

Бях се обадила в Хасково, тъй като там първи го обявиха, на никой не отвърна нищо на интереса ми. Аз им предложих да се съберат всички имена и ЕГН-та, вместо да се отива на място (тези, които могат, може и това да направят), тъй като придвижването не е лека работа за всеки пенсионер.

Освен това по този начин ще се съберат много повече желаещи.

С уважение:

 

 Диана ВЕСЕЛИНОВА, телефон: 0887078418,

е-mail: dianaw33@hotmail.com