nabore.bg

В джоба

Кратки въпроси-полезни отговори: Кой контролира частния социален патронаж?

Имам оплаквания за работата на социалната асистентка от частна фондация, която ме посещава вече половин година. Към кого да се обърна?

 

Живка ПЕНЧЕВА, Варна

 

Контрол по прилагане на нормативните актове в областта на социалните услуги, както и по спазването на стандартите за тяхното предоставяне, се осъществява от инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Можете да подадете сигнал за нередности към Агенцията за социално подпомагане – София 1051, ул. „Триадица“ 2; тел. (02) 811 96 07; (02) 935 0550; ел. поща: ok@asp.government.bg.

 

www.nabore.bg