nabore.bg

Лични драми

Кой иска да приватизира построеното от бригадирите?

Понятието бригадирско движение се роди през 1946 г. като идея на ЦК на Съюза на народната младеж в България в почит на доброволен младежки труд, отдаден в строителството на язовири, ж. п. линии, шосета, проходи, заводи и други обекти. Сега по време на „демокрацията“ ми писна да слушам по радиото и да чета по жълтата преса, че България била окупирана от Червената армия. И, че всичко, което се е вършело в България е било насила от комунистическа диктатура. Аз съм свидетел и участник в доброволния младежки бригадирски труд.

Преди много години в Самоводене се състоя младежко събрание, на което присъства директорът на културния дом на строителния обект „Росица“ (сега „Александър Стамболийски“) Гладилов, който съобщи, че Централния комитет на Народната младеж ще започне да реализира най-напред на язовир "Росица", а след това и на други места в страната. Гладилов обяви, че на язовирния обект засега се набират около 300 младежи от началото на август до средата на септември. Да отидат да работят като бригадири вдигнаха ръка много младежи, но Гладилов съобщи, че трябва да заминат не повече от десет младежи. Записахме се цялото ръководство на CHМ. С пристигането ни дадоха бригадирски дрехи, въоръжиха ни с кирки и лопати, и копахме камениста основа за стената на язовира на 3 смени. Спяхме в дървени бараки, бяхме доволни от храната, която ни се поднасяше сутрин, обед и вечер. По тъмно запалвахме бригадирския огън, около него пеехме, играехме и огласяхме бреговете на река Росица.

През петдесетте години на миналия век в Самоводене имаше над 500 работоспособни младежи, членове на CHМ, Б3НС и анархокомунисти. Сред тази отколешна младеж няма човек, който да не е ходил бригадир поне два пъти. Построените обекти от бригадирския труд у нас, изчислени от специалисти, надминава над 10 млрд. лв.

Как я мислят приватизаторите на тези обекти, построени с доброволния бригадирски труд? Няма давност, не е минало време приватизаторите да бъдат изправени пред Европейския съд и да възмездят и цената на бригадирския труд и стойността на построените обекти!

 

Доц. д-р Георги МИТКОВ, с. Самоводене, Великотърновско