nabore.bg

В джоба

Да се знае: Кой е освободен от потребителската такса при джипито?

За всяко плащане трябва да се издава касова бележка

 

Съгласно Закона за здравното осигуряване личният лекар е длъжен да издава касова бележка или квитанция, когато пациентът заплаща такса за оказана медицинска или дентална помощ /преглед, поставяне на диагноза, възстановителни процедури, изследвания, лечение и профилактични дейности/.

На видно място пред кабинета му, трябва да има табели, от които чакащите да получават информация за потребителската такса, както и за групите пациенти, освободени от нея. Според "Наръчник на пациента", изготвен от Омбудсмана на Република България, от потребителска такса са освободени: деца до 18-годишна възраст; бременни и родилки до 45 дни след раждането; неработещи членове на семейството, регистрирани в бюрото по труда, независимо дали получават обезщетение; пострадали при отбраната на страната; ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража или лишени от свобода;социално слаби, получаващи помощи според Правилника за социално подпомагане; граждани без доходи, живеещи в домове за социални грижи; страдащи от онкологични заболявания; пациенти с намалена работоспособност до степен на инвалидност (след инфаркт, инсулт, при туберкулоза, диабет с усложнения, астма, вродени аномалии, множествена склероза, психични заболявания и др.); медицински специалисти, както и завършилите медицински училища.

 

Наборе.бг