nabore.bg

България

12 юни, от 19,30 часа: Клуб „Журналист” кани на моноспектакъл

Имаме честта ви поканим на 146-то издание на моноспектакълa "Забравени отъ небето" на Свѣтозаръ Кнезовски-Заро по едноименната книга на Екатерина Томова.

Режисьоръ: Кристиана Бояджиева

Консултанти: Профъ. Юлия Огнянова и Доцъ. Д-ръ. Катерина Илкова

Сценография: Весела Вълчинова-Тошкова

Звукова срѣда: Бистра Дилянофъ

Адаптация на текста: Кристиана Бояджиева и Светозар Кнезовски

"Забравени отъ небето" е спектакълъ близъкъ като усѣщане до литургия въ малка черквица нѣкѫде изъ майчината прегръдка на Родопа планина. Сблъсъкъ на поколѣния въ лицето на отчаянъ софийски наркоманъ и мѫдростьта на родопскитѣ столѣтници. Разказваческиять характеръ на представлѣнието дава шансъ на публиката да проследи историята на Никола, който въ буйния си пубертетъ намира наркотицитѣ за единственъ изходъ въ обърканата му душа. Следъ близка среща със смъртьта на най-добрия му приятѣлъ, Никола тръгва на непредвиденъ автостопъ далечъ отъ града. Случайностьта или неслучайностьта го отвежда въ затънтено родопско село, кѫдето живеятъ едва нѣколко човѣка. Селото на столѣтницитѣ всмуква нашия герой и му подарява втори животъ изтъканъ отъ мистика, доброта, уважение къмъ традициитѣ и любовь къмъ живота. Това е мѣстото въ което той избира да живѣе, да се влюби, да създаде семейство и да посрѣщне радостьта на свободния отъ зависимости животъ. Това е мѣстото кѫдето героятъ ни кани да се разходимъ и да го посетимъ като при старъ приятѣлъ. " Забравени отъ небето" е интимно-изповѣдаленъ спектакълъ за неразривната връзка между небето и земята, която несъмнено е човѣка.

 Тази постановка се играе с почит към паметта за неповторимата актриса ЗЛАТИНА ТОДЕВА и с поклон пред паметта на легендарния режисьор проф. ЮЛИЯ ОГНЯНОВА !!!

Вход: минимално дарение от 10 лв.

ПП. В салона ще допуснем 25 човека на места отдалечени едно от друго. Препоръчително е носенето на предпазни маски. Места се дават само с предварителна заявка. Телефон за резервации: 0885315294

Благодарим за разбирането :)