nabore.bg

Свят широк

Китайските пенсионери често се издържат от децата си

Застаряването в страната е голямо - през 2050 г. възрастните хора в страната ще са нед 440 милиона

 

Структурната промяна, която се изразява в изключително бързото застаряване на населението, се дължи повече на намаляването на раждаемостта, отколкото на нарастването на продължителността на живота. Тук става въпрос за една присъща на Китай особеност – застаряване, предизвикано изцяло от водената политика за контрол на раждаемостта. Като ограничава броя на децата, тя механично увеличава дела на възрастните хора. До 2050 г. делът на китайците на 60 и над 60-годишна възраст ще се утрои, ще достигне 31% и възрастните хора ще бъдат… 440 милиона, колкото е цялото население на Европа в момента

Пенсионната система чрез разпределение, наследена от някогашната колективна икономика, облагодетелства само малка група хора, които в повечето случаи живеят в градовете, а отпуснатите средства осигуряват доста често само жизнения минимум. Държавата се опитва да въведе обща система за социално подпомагане, която да е от полза на всички. Някои общини вече действат в тази насока – има такива, които са успели да създадат частни структури, функциониращи благодарение на вноските на предприятията и на работниците. В страната като цяло обаче, особено в селата, това все още е предизвикателство.

До преди пет-шест години само един на четирима пенсионери е преживявал с пенсията си. Друга четвърт е продължавала да живее от доход от трудова дейност, докато останалата половина е оцелявала благодарение на някой член на семейството – често на детето си.Съвместното съжителство на няколко поколения под един покрив, което дълго време е било единственото решение за поемане на грижите за възрастните хора, достига своите граници. Макар че бе приет закон, който задължава семействата (и по-специално децата) да осигуряват издръжката на своите родители, обстоятелствата днес затрудняват практическото осъществяване на тази семейна солидарност. С обръщането на възрастовата пирамида, следствие от увеличаването на продължителността на живота и от силното намаляване на броя на децата, финансовото бреме за всеки работещ става непоносимо. Как един млад китаец, още повече ако е единствено дете, би могъл да осигури със съпругата си издръжката на двама пенсионирани родители, и дори на четирима, ако броим и родителите на съпругата му? При това начинът на живот, особено в градовете, става все по-неподходящ за съвместно съжителство на няколко поколения – жилищата, които поскъпват все повече, си остават тесни, изискванията за удобства и уют се увеличават; животът става все по-скъп.

Освен това твърде често пазарът на труда принуждава младите хора да напускат родните си места, за да търсят работа. Това ги отдалечава от родителите и усложнява още повече поемането на грижите за тях. Почти всяко пето домакинство днес се състои поне от три поколения. Но дали тази традиция може още дълго да устои на принудите на съвременния живот?

 

Наборе.бг