nabore.bg

Архивите са живи

На 9.IX.1944-та: Каре офицери докараха танковете си на Орлов мост (първа част)

Кимон Георгиев и Дамян Велчев разчитат на бронираната бригада за успеха на преврата  

 

В последните години излизат нови и нови факти за случилото се в нощта на 8 срещу 9 септември 1944 г. и с това историческата картина се обогатява. Кой бе офицерът, който даде заповед танковете на бронираната бригада да спре на пресечката на софийските булеварди „Цариградско шосе” и „Адолф Хитлер” (днес бул. „Евлоги Георгиев”) в решаващата нощ? Как е било възможно столицата да бъде овладяна в ранните часове на 9 септември, и нито една военна част не се опря на тези, които извършиха – за едни преврат, за други – въстание?

От дистанцията на времето, по-скоро е вярна тезата, че е

 

извършен военен преврат,

 

ръководен от офицерите от запаса Кимон Георгиев и Дамян Велчев, същите които направиха подобен акт и на 19 май 1934 година. По това няма и не може да има спорове, тук историческите факти са приети еднозначно от всички страни, които малко или повече имат отношение  към тези събития. Съгласие има и в това, че танковата, или както се е казвала тогава, бронираната бригада, е изиграла най-съществена роля в смъкването на правителството на Константин Муравиев. Оттук нататък обаче започват различията. Как е станало това събитие и кои са истинските участници в него, кой е наредил танковата бригада да тръгне към столицата и кой спира бойните машини точно на Орлов мост, а минути след това да бъдат парализирани пощата, телеграфът, радиото, военното министерство... А всъщност почти незабелязани остават онези действащи офицери, които пряко участват в завземането на властта и без които не би могло да се  осъществи превратът на 8 срещу 9 септември  1944 година.

Втора и трета дружина от танковата бригада, които имат над 90 бойни машини, още в края на август 1944 година са настанени

 

на лагер около Нови хан и Ихтиман,

 

където предстои да се проведе военно учение. Командирът на бригадата полковник Генов, някогашен адютант на цар Борис ІІІ, се задържа за кратко в лагера  и в началото на септември се завръща  при другите бойни части, разположени  в района на Сливница и Божурище.С двете дружини остава  командира на полка  подполковник Диков. Още през първите един-два дни след идването на власт на правителството на Муравиев се чувства някакво напрежение сред командния и войнишкия състав на двете дружини. На капитан Ценов, (това е първият офицер от танкистите, които участват в заверата), е казано да не търси никакви контакти със силите, които са организатори на преврата и които подготвят идването  на власт на правителството на о.з. полковник Кимон Георгиев. Когато е нужно, те ще го потърсят. На 8 септември капитан Ценов е дежурен по лагер. Той е командир на танкова рота, офицер от кариерата, завършил е Военното училище и членува в „Звено”. В ранните обедни часове на 8 септември  капитан Ценов е посетен от о.з. капитан Кирил Георгиев.

„Ценов, казва капитанът, полкът трябва веднага да бъде приведен

в пълна бойна готовност.

 

Очаква се само паролата

 

за действие…” Кирил Георгиев е специалната свръзка на Кимон Георгиев, който изключително много разчита на танковите дружини за успеха на преврата.

Около 6 часа вечерта капитан Кирил Георгиев, заедно с Георги Станкулов отново идват при капитан Ценов. Казват паролата „Оборище-Волов” и заповедта за действие: „Трябва да се завладее полкът и с нощен марш да се придвижи към София, така че около 2 часа на 9-ти танковете да са на Орлов мост. Там спирате и чакате следващата заповед.”

Капитан Ценов веднага отива при командира на 2 дружина майор Босилков (това е вторият офицер включен в заговора/. Разговорът им протича приблизително така, преразказан  ми от Ценов през 1987 година:

- Г-н майор, пристигна паролата и заповедта за действие на дружините. Трябва да тръгнем за София и да бъдем на Орлов мост около 2 часа на 9 септември. – докладва  капитан Ценов на дружинния командир.

- Щом трябва, ще тръгнем, - спокойно отговаря майорът.

- Но как ще напуснем лагера, г-н майор, ние нямаме такава заповед от полковник Генов,

- Ще трябва да се помисли, за да се излезе от положението, - говори сякаш на себе си Босилков.

Не щеш ли, точно в този момент нещата се нареждат

 

като по поръчка.

 

Пристига заповед от полк. Генов към подп. Диков двете танкови дружини  незабавно да тръгнат за София. Диков обаче не е в лагера, когато пристига заповедта на командира на бригадата - това забавя дружините бързо да тръгнат към София. Босилков и Ценов печелят време. Майор Босилков се свързва веднага с капитаните Петров и Славков (това са третия и четвъртия офицер от карето танкисти) и ги уведомява  за задачи им в щурма на танковете към София.

Когато подп. Диков научава за заповедта на шефа си, вдига пушилка, че не са му казали веднага и заповядва бързо машините да се подготвят за нощния марш. Нарежда на Ценов да сформира колоната. Той поставя своята рота начело. Майор Босилков се движи в средата й с двайсетина танка, а в края са ротите на другите  двама от четиримата заговорници – капитан Петров и капитан Славков.

С тътен и пушек след полунощ танковете тръгват към София...

  

(Край на първа част – следва продължение)         

                     

Симеон ДАНЕВСКИ


Офицери и войници от Бронираната бригада на учение

Офицери и войници от Бронираната бригада на учение

Част от офицерите на Бронираната бригада. В средата е командирът полк. Гено Генов

Част от офицерите на Бронираната бригада. В средата е командирът полк. Гено Генов

Първият ОФ-премиер Кимон Георгиев

Първият ОФ-премиер Кимон Георгиев

Военният министър и активен участник в преврата Дамян Велчев

Военният министър и активен участник в преврата Дамян Велчев

Дамян Велчев на посещение във военно поделение след успешния преврат на 9 септември 1944 г.

Дамян Велчев на посещение във военно поделение след успешния преврат на 9 септември 1944 г.