nabore.bg

Тежката дума

Дискусия: Какъв резерв трябва на армията? (четвърта част)

Необходимо е максимално ангажиране на местните администрации в процеса на подготовка и мобилизизация на резерва

 

В началото на юли т.г. се състоя поредното заседание на Обществения съвет по отбранителна политика към Министерството на отбраната. Темата бе „Изграждане на ефективен резерв на българските въоръжени сили”. В хода на дискусията бяха изказани най-различни мнения на военни и политически експерти. Днес сайтът Наборе.бг публикува изказването о.р генерал-лейтенант Кирил Цветков, председател на ОСВО и на Асоцицацията на Сухопътните войски:

Проблемът за резервните сили не е от днес  и от вчера. Това което става през последните пет години и повече  обаче е отказ от отбрана на страната, отказ от защита на националния суверенитет, отказ от изпълнение на конституционните задължения на ВС. И то доброволен отказ като се разчита основно на колективната отбрана по чл.5 от договора.

Въпросът е с тези сили , с които разполагаме, дали можем да осигурим оперативно развръщане на сили на НАТО, като имаме предвид  две неща. Първо, че НАТО не разполага със собствени сили и трябва да ги вземе от някоя страна или да създаде групировка и второ, колко е продължителен

 

процесът на вземане на решение в НАТО.

 

Отговорът ми като що го де запознат с нещата и като българин  е НЕ.

Значи трябва да развръщаме резервни сили, които да попълнят състава на ВС до необходимата численост за конкретна ситуация по предварителните планове или по постоянния оперативен план, действащ в мирно време.  Ако се разработват такива вече, не ми е ясно.

Силата на БА е в резерва, това го е доказала историята.

Каква е необходимостта на ВС за военно време от мобилизационен резерв. Това са три-четири основни формирования от типа бригада за СВ и резерв в разсипно състояние за попълване на загубите и резерв на ВВС и ВМС

Отправни точки на нашата  концепция за мобилизационния резерв:

-        Максимално ангажиране на местните администрации в процеса на подготовка и мобилизиране на резерва.

-        Връщане към териториалния принцип на формиране на мобилизационния резерв.

-        Гъвкава и управляема структура на резерва, позволяваща изпълнение на три основни задачи: дейност като териториален резерв; създаване на  военновременни  формирования, попълване на загубите на действащата армия.

По този начин се решава и другата основна задача- военно патриотичното възпитание и любовта към формированието, в което ще служи.

 

Това е формированието на нашите бащи и деди.

 

Какъв метод  да се използва  за формиране на резерва?

Резервът се създава по родове войски според нуждите. Бива общовойскови (пехота), танков, артилерийски, инженерен, логистичен и т.н за СВ и  резерв на ВВС и ВМС.

Едно формирование се създава от  две или три области. Всяка област формира една команда от типа на батальон, като общините които имат необходимия ресурс формират съставните команди (роти).  По този начин се развръщат необходимите основни тактически единици- батальоните от родовете войски.  Това е мобилизационния резерв на ВС. Може да се извиква и за мирновременни задачи и за военно време.

Докато не е получена заповед за формиране на военновременните съединения и части тези формирования са и териториален резерв.  Изпълняват задачи по охрана на обекти, подкрепа на населението и се готвят за изпълнение на бойни задачи.

С получаването на заповедта определените  команди за това формирование по плана на Щаба по отбраната  или на СКС се изпращат в сборния район и започват бойното си сглобяване. Основа за военното формирование от типа на бригада е един от кадрираните батальони или учебни центрове на ВС, която се попълва с необходимите части от родовете войски и щабни структури за командване и управление. При необходимост  от допълнителни формирования впоследствие  основа за следващите формирования може да бъде

 

и една от полковите команди.

 

Степента и редът на нарастване на  мобилизационните усилия се определя от военното командване.

И още нещо. Да възстановим имената на прославените  ни полкове и дивизии, като ги прехвърлим на резервните сили. Това е много важно за поколенията.  Така ще запазим в паметта на поколенията имената на Софийската, Плевенската ,Бдинската, Преславската, Рилската,  Балканската, Тракийската дивизии, артилерийските и други полкове , танковите бригади, въздушните орляци и военноморски формирования.

Проблемът с въоръжението и техниката се решава чрез:

-        Определяне на необходимото количество въоръжение и техника за военновременните команди;

-        Спиране на продажбите и унищожението на основни въоръжения и техника.

 

Едно трябва да е ясно,

 

че в случай на война никой няма да гледа дали самолетите и вертолетите, корабите и бронираните машини, оръдията и гаубиците, ракетно-артилерийското  въоръжение или средствата за ПВО, командване и управление са сертифицирани, морално остарели  или  опасни за използване.

Всичко ще влезе в боя и затова трябва да се съхранява и поддържа.

Благодаря за вниманието.

 

О.р генерал-лейтенант Кирил ЦВЕТКОВ

председател на ОСВО и на Асоцицацията на Сухопътните войски