nabore.bg

Свят широк

Световен опит: Как датчаните могат да получат „ранна пенсия”?

Ранната пенсия при осигуряване за безработица в Дания се дава, за да се насърчат по-възрастните работници. Въведена е още през миналия век, тя насърчава работници без квалификация, за да освободят места на по-младите и опитните. Тази схема се радва на огромен успех и я предпочитат много хора от всички категории труд. От хората, които днес живеят с такава ранна пенсия, 60% са започнали да я получават на възраст около 60 години.

Ранното пенсиониране е тясно свързано с осигуряването при безработица. Най-важните условия за получаване на ранна пенсия са участие в осигуряването при безработица за определен период, което дава право на помощи при безработица, а също така датско местожителство при навършени 60 години. Не е възможно тази пенсия да се получава едновременно със социалната.

През 1999 г. процедурата за ранно пенсиониране се променя.

 

Целта е хората да се мотивират да останат по-дълго на работа.

 

 При новата система получилите ранна пенсия придобиват право да работят през неограничен период от време. Отработените часове се приспадат от отпуснатата сума точно както помощите за безработни се намаляват в случай на частична безработица. Плащането на осигурителни вноски за безработица като условие за право на ранно пенсиониране се удължава на 25 години през последните 30.

Възможно е човек да реши да изплаща вноски както за ранно пенсиониране, така и за безработица или само за безработица. Ако избере ранно пенсиониране, когато навърши 60 години, получава “удостоверение за ранна пенсия” и тогава решава дали да прекъсне трудовия си стаж или да продължи да работи.

След (най-много) 25 години участие в схемата за ранно пенсиониране доброволните вноски вече са изплатени. Така тази схема се финансира частично чрез вноските на хората.

Ако се получи на 60 години, ранната пенсия не е равна на помощите за безработни. Ако човек работи до 62 години,

 

през целия период до 65 години ще получава пенсия,

 

 равна на помощите за безработни, плюс една необлагаема с данъци надбавка.

Когато се изчисляват ранната пенсия за прослужено време, пенсията по договорна схема или пенсията въз основа на индивидуални спестявания, от сумите се правят удръжки. Това важи както при редовното изплащане на части, така и при отпускането на цялата сума. Но и в този случай работилите до 62 години се ползват с предимства.

Непълна пенсия се използва главно от земеделските стопани. Тази малко използвана схема позволява на щатните работници и на хората на свободна практика между 60 и 67 години да работят почасово и в същото време да получават непълна пенсия. Възможността се използва главно от земеделските стопани, които продължават да обработват земите си и след като навършат 60 години.

Условията за получаване на непълна пенсия са сходни с тези за ранно пенсиониране при схемата за осигуровка при безработица.

Kaкто в повечето западноевропейски страни,

 

и в Дания броят на възрастните хора нараства.

 

 Но в сравнение с другите страни Дания не е толкова дълбоко засегната от тези процеси. И все пак броят на хората в активна трудова възраст намалява. На всеки възрастен човек се падат 4,5 души от работоспособното население в зряла възраст. Изчислено е, че между 2016 и 2035 г. демографското стареене ще увеличи обществените разходи в брутния национален продукт с 4%. Разноските, свързани с възрастното население (здравно обслужване и всякакви други грижи за тях), ще формират 2,5 % от този ръст.

 

Наборе.бг