nabore.bg

В джоба

Кратки въпроси-полезни отговори: Как се зачита осигурителния стаж на инвалидите?

Инвалид съм на 58 години и имам 26 години трудов стаж трета категория, но от 10 години съм със степен на инвалидност и инвалидна пенсия. Дали срокът на получаване на инвалидна пенсия се зачита или може да се зачете за осигурителен стаж с дозаплащане на вноски от инвалид?

 

Кирил ЖЕКОВ, Несебър

 

Няма законова възможност времето, през което лицата с увреждания са получавали пенсия за инвалидност, да се зачита за осигурителен стаж. Зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата е уредено с чл. 9а от КСО. За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, се зачита: 1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност; 2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор"; 3. времето, за което лицата са навършили възрастта за пенсиониране по общия ред на чл. 68, ал. 1 от КСО, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от кодекса. Не съществува законова възможност за хората с увреждания да внесат осигурителни вноски за стаж за пенсия извън посочените основания, т.е. само поради това, че са инвалиди.