nabore.bg

Докторе, защо?

Eкстремно: Как се дава първа помощ?

При изгаряне

 

Изгаряне се причинява при прякото действие върху тялото на силно нагорещени пари и газове, горещи течности, нагрети предмети, отоплителни уреди, пламък, волтова дъга. В зависимост от причинителя на изгарянето, от продължителността на въздействието на топлинния агент, от големината на засегнатата повърхност на тялото, от възрастта на пострадалия и неговото общо състояние в момента на термичната травма могат да се получат различни повърхностни или по-дълбоки увреждания. Изгарянето се утежнява и от допълнителни фактори: вдишване на горещи пари и газове, задушаване от горящи материали, съдържащи серен и въглероден оксид, и т. н.

Първата помощ при различните по степен и вид изгаряния е от голямо значение, защото понякога от нея зависи по-нататъшната съдба на пострадалия.

1. Пострадалият се слага да легне, като се избягва натиск върху увреденото място.

2. Зоните на поражение се промиват със стерилен физиологичен разтвор. Спуканите мехури се отстраняват с пинцета. Пораженията на лицето се намазват само с унгвент и се оставят открити.

3. Най-правилно е изгорената кожна повърхност да се покрие със стерилна марля. По този начин се успокояват болките и раните се предпазват от инфектиране. Обгорената кожна повърхност може да се полее с чиста студена вода и след това се направи стерилна превръзка. Ако на повърхността на обгорената кожа са се образували мехури, те не трябва да се пукат заради евентуална инфекция. В тези случаи обвиването със стерилна марля трябва да стане внимателно и превръзката да не бъде много стегната, за да не се наруши целостта на мехурчетата. Веднага след даването на първа помощ пострадалият трябва да бъде насочен към най-близкото здравно заведение за преценка степента на изгарянето и по-нататъшното лечение.

 

При контузия и разтягане

 

Най-важното, което трябва да се направи, е първоначално въздействие със студ! Това могат да бъдат торбичка с лед или пък кърпа със студена вода, които се поставят върху контузеното място. След премахване на студения компрес е препоръчително обездвижване със стегната превръзка.

Не по-рано от денонощие след травмата може да се направи загряващ компрес.

 

При разтягане

 

Разтягането е често срещано нараняване, настъпващо вследствие на рязко преразгъване на някоя става извън нормалната й функция. В този случай се чувства силна болка, препятстваща нормалното функциониране на нараненото място. То веднага отича, а при по-значителни преразтягания движението в ставата става съвършено невъзможно. Какво се прави в случай на преразтягане?
Схемата е следната: прилагане на студ, обездвижване със стегната превръзка, загряващи компреси след 24 часа.

 

Отравяне при деца

 

Какво трябва да направим:

- най-вече да се запази спокойствие;

- не трябва да се губи време.

Трябва да се обадим на лекар и да попитаме опасно ли е веществото. Ако сме сигурни, че е опасно – направо водим детето в токсикологичния кабинет на “Бърза помощ”. Ако видим, че детето ни е изяло нещо, което не знаем какво е (намерило е нещо) – взимаме част от веществото, за да го покажем на лекаря. Независимо дали детето изглежда видимо нормално, важно е да го заведем в болницата. Колкото по-рано отидем – толкова по-добре. Даже и тревогата да е фалшива – по-добре да сме се застраховали. Промивката на стомаха се извършва чрез приемане през устата на разтвор на черен въглен. Ако детето е в много тежко състояние, потърсете “Бърза помощ”. Бъдете готови да отговорите колкото е възможно по-точно относно естеството и количеството на отровния продукт, часа на случката и първите наблюдавани симптоми.

 

Задушаване след гълтане на предмет

 

Ако детето се задушава и забележим в дъното на гърлото му някакъв предмет, трябва да го измъкнем с пръсти и да започнем изкуствено дишане. Трябва да се извика лекар.

Ако не успеем да извадим предмета, много бързо трябва да обърнем детето с главата надолу и да го тупнем няколко пъти силно по гърба между плешките. Ако с няколко удара не постигнем нищо, необходимо е да пренесем детето в болница, пордължавайки да му правим изкуствено дишане уста в уста.

 

Наборе.бг