nabore.bg

България

Информация за столичани: Как разсрочено да платим парното?

“Топлофикация София” обяснява какви са условията за сключване на споразумение за разсрочване на просрочени задължения:

Споразумението се сключва с клиента - титуляр на партидата или упълномощен от него представител, като упълномощаването задължително се удостоверява с пълномощно. Установена практика е изплащането на дълга да се разсрочи при първоначална вноска по него. За физически лица тя е в размер на 30%, а остатъкът се разпределя на 7 равни месечни вноски. При доказано тежко финансово и/или здравословно състояние на клиента, задължението се разсрочва на равни месечни вноски спрямо сегашните му доходи. От датата на сключване на споразумението не се начислява лихва по дълга, при условие, че вноските се плащат в уговорените срокове. От същите условия могат да се възползват и юридическите лица.! Текущите сметки се плащат успоредно с вноските по разсроченото задължение.

За текущи задължения споразумение може да се сключи всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:30 ч. на следните места:

• Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД на адрес: кв. „Борово”, ул. „Ястребец” № 23 Б;

• Топлофикационен район „София” на адрес: ул. „История славяно-българска” № 6;

• Топлофикационен район „София Изток” на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 28Б;

• Топлофикационен район „Люлин” на адрес: ул. „Владимир Зографов” № 90;

• Районна каса „Дондуков” на адрес: бул. „Княз Александър Дондуков” № 56.

• На посочен от клиента адрес, за което е необходимо клиентът да се свърже със служител на дружеството на тел. 02/ 902 49 41 и да уговори условията на споразумението.

За задължения по съдебно производство (независимо на какъв етап е) споразумения се сключват в Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД на адрес: кв. „Борово” , ул.”Ястребец” 23 б (вход откъм ул. „Природа” 2), Дирекция „Правна” всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Наборе.бг