nabore.bg

Архивите са живи

Малко известно: Как и кога Димитър Благоев станал Дядото

В първите години на своята обшествено–политическа дейност в България Димитър Благоев е публикувал много от своите трудове с псевдонимите: Д. Братанов, Желязков, Д-р „Сенекс”.

В периода 1894-1902 г. по косата и брадата на Д. Благоев започнали да се появяват първите сребърни нишки, макар че той е бил още в разцвета на своите жизнени сили.

Съвременничката на Д. Благоев Парашкева Горанова разказва, че през 1900 г., когато отишла в Пловдив й направило тягостно впечатление обстоятелството, че другарите от Пловдивската партийна организация наричат Д. Благоев „старчето” или „старче”, и затова попитала своя другар Васил Горанов – приятел на Д. Благоев и член на ръководството на партийната организация в Пловдив, защо се обръщат към Благоев така. Той и обяснил, че това обръщение представлявало превод на неговия псевдоним „Сенекс”.

Една вечер през 1901 г. група пловдивски дейци на партията се били събрали в бирарията „Яваш”. Стоян Спасов казал нещо за Д. Благоев и вместо да спомене името му, го нарекъл „стареца”. Георги Кирков, който се намирал там, съзрял елемент на недостатъчно  уважение и респект към личността на Д. Благоев в това прозвище. Той веднага смъмрил Стоян Спасов за това, че наричат своя учител „старец”.

Вярно е, казал Кирков, че Димитър Благоев е най-възрастният между нас и че той се подписва под някои свои статии с псевдонима „Сенекс”, което на български значи стар, мъдър човек. Но Благоев е на около 45 години, с напълно запазени жизнени сили. Той си е избрал това лъжливо име не защото е стар, а защото и философът Сенекс, когато е бил наставник на Нерон, е бил възрастен колкото сега е и Благоев. Затова, продължил Георги Кирков, мисля, че ще бъде по-добре за в бъдеще да му казваме Дядо, в това обръщение се съдържа повече уважение, повече обич и любов и отразява хубавото, топло чувство, което имаме към Благоев.

Присъстващите се съгласили с казаното от Георги Кирков. Оттогава започнали да наричат Димитър Благоев-Дядото.

 

Стефчо КИРИН

 


Бащата на българската социалдемокрация Димитър Благоев-Дядото

Бащата на българската социалдемокрация Димитър Благоев-Дядото