nabore.bg

Докторе, защо?

Животът продължава и след инсулта

Рехабилитацията е успешна, когато започне отрано

 

Заплашват ни два вида инсулт– хеморагичен и исхемичен. Първият се развива след спукване, а вторият  - поради запушване на артерия в главния мозък. След инцидента загиват нервни клетки.

Като светлина в тунела се възприема научният факт, че мозъкът има резерви. Той може да се пренастрои, така, че напълно или частично да се компенсират дефектите. Но подобрението не идва отведнъж.  Нужни са усилия от страна на болния и близките му. Първото, което се изисква е точно изпълнение на предписаната терапия. С приемането на медикаменти се цели да се избегне повторен инсулт и да се повиши пластичността на мозъка, като се активират обменните процеси в него и се подпомогне

 

образуването на нови нервни връзки.

 

Важно е да се следи кръвното налягане. То трябва да се поддържа близо до нормата - 120/80 мм живачен стълб.

През първия месец след инсулта се полагат специални грижи за храненето на болния. Започва се с пюрета. Постепенно менюто се обогатява. Храната се слага в устата от здравата страна. Трябва да се приема по малко.

Добри резултати се получават когато

 

и близките се включат в тази терапия.

 

Те могат да четат текстове пред болния на глас, често да разговарят с него, да му показват рисунки. Целта е преживелият инсулт да възстанови в паметта си имена на предмети и явления, да възроди логическата връзка между тях, да тренира говорния си апарат. Нарушените двигателни функции  се възстановяват с лечебна физкултура.

Колкото по-рано започне раздвижването, толкова по-добри са резултатите. Най-добре е лечебната физкултура да се прилага  по едно и също време, два пъти на ден. Крайната цел е пострадалият да си върне качеството на живот, което е имал преди инцидента.

 

Д-р Киро СТОЯНОВ