nabore.bg

Лични драми

Живков одобри идеята да се построи язовир „Кормисош”

Демокрацията затри готовия проект

 

Не спира обсъждането на водния проблем в страната. Всеки ден изникват нови предизвикателства за битовото водоснабдяване. И това няма да спре, понеже водопроводната мрежа е амортизирана. Тя беше строена през „черното социалистическо време”, голяма част от която се строеше с доброволен труд на местното население и с материали от онова време.

Климатичните промени в природата също влияят и и нуждата от вода ще нараства. В тази връзка искам отново да напомня за една възможност Пловдив и Хасково да имат резерви в това отношение.

През осемдесетте години на миналия век, при една среща в Родопите, Тодор Живков запита: „Може ли по реката, която минава през района, да се направят малки електроцентрали? И те да бъдат резерв по времена война?”. Казах му, че реката е с голяма денивелация и това не е възможно. Предложих му обаче друг вариант:

В района има изселено село – Хамбар дере, през което минава малка река. В долния край на селото, под махалата Шарен нос, има тясно място, което може лесно да се прегради и ще се образува язовир. Този язовир ще задържа високите пролетни води. В целия водосборен район няма населени места и водата ще бъде годна за пиене, а може и водна електроцентрала да се построи.

Живков беше делови човек и още на следващите дни изпрати секретаря на ЦК на БКП по селското стопанство Васил Цанов и началника на Главното управление на пътищата Стамен Стаменов на място. Заведох ги на терена и те се съгласиха, че това е възможно и трябва да се направи. По това време строителството на язовири беше приоритет на управлението и бяха построени хиляди големи и малки язовири.

В следващите месеци беше изготвен идеен проект с название за бъдещия язовир „Кормисош”. Проекта видях с очите си в тогавашния Окръжен народен съвет – Пловдив. Скоро след това дойде демокрацията и проектът беше изоставен. Напомних за това на един демократ – народен представител от Пловдив, но нищо не стана.

Пиша това с надежда, че ще бъде прочетено от ръководството на Пловдивския и Хасковския региони и ако смятат за необходимо, да реализират този проект. Това ще бъде най-чистият язовир, от който ще бъде осигурена питейна вода за тези региони. Съответните министерства също трябва да вземат отношение. Пожелавам го на това трудово население и оставам с надежда, че ще се случи.

 

Христо В. ХРИСТОВ–Референта, Правец