nabore.bg

Литературен мегдан

Жена

                   В памет на съпруга ми

 

Аз бях оная слънчева жена,

която тича боса по полето.

На къра съм замръквала сама

във лятна вечер нейде под небето.

 

Аз бях оная предана жена,

горчиво вино дето ти налива.

Аз бях за теб и звук, и светлина,

и две очи, които те опиват.

Аз бях оная – волната жена,

която не познаваше забрана.

Гневът ти предизвиквах аз сама,      

но ти във мен все влюбен си остана.

 

Сега ме гледаш с галещи очи,

но не пред мен, а някъде отгоре.

И казваш: „Мъката не ти личи –

успяла си и с туй да се пребориш!...“        

 

Дали съм вече същата жена,

отгледала ти и деца, и внуци?...

Горчиво вино пия си сама –

без теб отдавна и това научих.

 

Като облаци

 

                  „Минават дните като облаци...“ (Стефан Цанев)

 

Дните ми минават като облаци –

ту светли – бели и красиви,

ту мрачни – сиви и намръщени,

обидени на вятъра,

отнасящ ги незнайно накъде...

 

Годините ми преминават като облаци –

ту буреносни и навъсени,

сурово заплашителни,

ту ведри и сияйни,

пълни с буреносни обещания...

 

Животът ми минава като облак –

ту спуска ледени стрели

и най-безжалостно обрулва всичко,

ту лее бисерни струи,

облива ме... И ставам чиста!

                                            

Александрина ШАХАНОВА, Русе


Александрина Шаханова е родена на 29 ноември 1937 г. в Пиргово, Русенско, където е завършила и основното си образование. През 1955 г. завършва Търговската гимназия в Русе, а през 1965 год. – българска филология в Софийския университет. Повече от 30 години е била преподавател по български език и литература в гимназиалния курс. През 1975/76 г. е преподавала детска литература в Институт за детски учителки в Русе. Защитила е последователно II клас квалификация /1982/ и I клас квалификация /1989/. Носител на длъжностно звание „старши учител“. Има публикации в централния периодичен печат – сп. „Родна реч“, „Български език и литература“, в сборници на научни институти, антологии и алманаси. Нейни публицистични и поетични творби са помествани във вестниците „24 часа“, „Русенски спектър“, „Уикенд“, „Ретро“, „Минаха години“, „Златна възраст”. С литературно-критически статии в помощ на гимназистите е сътрудничила на русенските печатни издания „Денница“ и „Русе 22“. Автор е на книгите „Учебен анализ или прочит на лунна светлина“ /2006/ и „Аналекта“ /2007/.

Александрина Шаханова е родена на 29 ноември 1937 г. в Пиргово, Русенско, където е завършила и основното си образование. През 1955 г. завършва Търговската гимназия в Русе, а през 1965 год. – българска филология в Софийския университет. Повече от 30 години е била преподавател по български език и литература в гимназиалния курс. През 1975/76 г. е преподавала детска литература в Институт за детски учителки в Русе. Защитила е последователно II клас квалификация /1982/ и I клас квалификация /1989/. Носител на длъжностно звание „старши учител“. Има публикации в централния периодичен печат – сп. „Родна реч“, „Български език и литература“, в сборници на научни институти, антологии и алманаси. Нейни публицистични и поетични творби са помествани във вестниците „24 часа“, „Русенски спектър“, „Уикенд“, „Ретро“, „Минаха години“, „Златна възраст”. С литературно-критически статии в помощ на гимназистите е сътрудничила на русенските печатни издания „Денница“ и „Русе 22“. Автор е на книгите „Учебен анализ или прочит на лунна светлина“ /2006/ и „Аналекта“ /2007/.