nabore.bg

Тежката дума

От упор: Изравняването на българските с европейските субсидии е неосъществимо

Откакто започна субсидиране на българските селско-стопански производители, оттогава започнаха и техните протести и искания за изравняване на получаваните от тях субсидии с тези на техните колеги от другите страни на Европейския съюз /ЕС/. Така те искат изравняване на конкурентните условия с тях. Последни такова искане предявиха преди седмица гроздепроизводителите от Северно-Западна България.

  Отговорът на политиците, управляващи държавата ни, винаги е бил, че няма достатъчно пари в Държавния бюджет за удовлетворяване на такова искане. Но никой от тях не обясни на протестиращите защо няма пари. Такова обяснение не дават и буржоазните икономисти и други експерти, които непрекъснато правят изявления по медиите.

 

А то е следното.

 

България като член на империалистическия ЕС е колониално зависима страна с отнето право да развива и притежава високотехнологични производства и най-вече машиностроене, които имат висока доходност и осигуряват възможност за големи отчисления в Държавния бюджет. Последните биват пряко от печалбата, която е с висока норма във високо технологичните производства и косвено от ДДС чрез покупките  на високо заплатените работници и служители, работещи във високотехнологичните производства.

   Отнемането на правото на България да има високотехнологични производства стана, първо, чрез унищожаване на съществуващите такива като политическо условие за приемане в ЕС и, второ, чрез въвеждане на свободно /нерегулирано/ стоково производство и размяна в рамките на ЕС, което дава възможност на високоразвитите западно-империалистически производства чрез икономически средства да не допускат създаването на такива в България. По този начин й определят ролята на пазар за стоките на високоразвитите империалистически държави и доставчик на суровини и квалифицирана работна сила за тяхното производство и за техните услуги.

   Вина за това има управляващата българска буржоазия, която прие тези поробващи условия при присъединяване на страната ни към ЕС , за да стане част от европейската империалистическа буржоазия и за да може да се обогатява за сметка на ограбването и разоряването на българската страна и на българския народ.

   Изходът от това положение за българската икономика и за българския народ е само един: борба за отхвърляне на натрапените ни неоколониални либерални икономически и политически условия като членове на ЕС

 

и установяване на нови условия,

 

 основани на плановост и държавно регулиране на производството и търговията, даващи възможност за развитие на високотехнологични производства с по-висока доходност. Оттам осигуряване на повече средства за отчисления в Държавния бюджет и за изравняване на субсидиите на българските селско-стопански производители с тези на другите страни от ЕС.

  П.С. Предложението на някои опозиционни лица и политически групи за излизане на България от ЕС на практика означава предложение за присъединяване към друга империалистическа сила или групировка, в която действат същите империалистически закони, тъй като българската икономика разграбена и разорена сама не може да съществува. Това ще засили обезлюдяването и разоряването на България с тенденция за изчезване. Единствено унищожаване на световната империалистическа нео-колониална система може да спаси страната и народа ни от тази тенденция.

 

Петър ЙОРДАНОВ,

Българско марксистко движение /БМД/; ЦИПБО