nabore.bg

Свят широк

Полезно: Изборът на амулет не е лесна работа

Амулети се правят още от древността за плодородие, за здраве, за любов. Към тях има огромен интерес и днес. Защото хората винаги са вярвали, че талисманът пази от зли сили и свръхестествени същества. Но за да придобие магическа мощ, трябва да се изработи много прецизно. Трябва да се спазват редица правила и условия, иначе не действа.

Дървените амулети се правят от 44 дървесни вида.

 

Има от кост, от метал, от кожа.

 

Важно е дори от коя част на дървото са направени и дали то е расло срещу изгрева.

Според народните вярвания палетата, родени в събота, имат способност да виждат и прогонват злото. “Кучета съботници” се наричат амулетите, направени от дърво с бодли като дива круша, салкъм, глог.
Всеки амулет има свой защитен знак, който се прави чрез инкрустация с метал, мед, месинг, бронз.

Най-важно е амулетът

 

да се прави в един екземпляр,

 

защото само един човек или една къща трябва да е негов притежател. Преди да го сложи на врата или на ръката, собственикът му трябва да преспи с него една нощ под възглавницата. И сутрин при изгрев слънце да го постави на предназначеното място. Тогава той става личен, персонален амулет.

Амулетът сам намера човека, а човекът сам открива подходящия за него амулет. Бъдещият талисман трябва да грабне собственика си от пръв поглед, да го привлече. Отначало амулетите са ничии, после си намират човека. Амулети могат да се правят и по поръчка. Трябва да се знаят годината,

 

месеца и деня на раждането,

 

трите имена на човека. Правят се изчисления, които показват каква да бъде формата и големината на амулета, от какъв материал да се изработи.

Всички народни вярвания имат в основата си някаква магическа същност. Основният магически принцип е “подобието ражда подобие” - да се възпроизведе символично нещо, което е необходимо да стане.

 

Наборе.бг