nabore.bg

Лични драми

Имената изгряват и залязват

Когато жената взима фамилията на съпруга се прекъсва се част от родовата памет

 

Да напиша тези редове ме подтикна идеята да потвърдя хипотезата за произхода на човека, на неговия род, на личното, бащиното и родово име, издигнати и доказана от наши и чужди светила на науката.

Демографските документи относно сключването на бракове през у нас 30- 40-те години на миналия век, отразяват факта, че при сключването на брак, невястата се отказва от бащиното име и фамилия. Отричането от бащината фамилия на съпругата, продължава и сега.

От статистическите данни през 2011 година се вижда, че при 7 364 570 население, от които - 3 586 571 мъже и 3 777 999 жени, при тази съвкупност на населението на България, в брак се намират 3 212 742 семейства. В тези семейства има доста жени, които са се отказали доброволно от родовата фамилия. Има и жени, доста малък процент, запазили бащината си фамилия поради предбрачното получаване на научна степен или други мотиви.

Често съм се питал: какво е на душата на оня баща, който има само дъщери, които при брака закриват демографската фамилия на баща си ?!... Сигурно не му е приятно. Но такива са традициите в българското семейство.

  

Доц. д-р по етнография и социология

Георги МИТКОВ, с. Самоводене, Великотърновско