nabore.bg

Като пенсионерите няма да намерите

Идея: Защо не си направим пенсионерска партия?!

Винаги съм се чудел от късогледството на политическите партии у нас, които подценяват и пренебрегват потенциала на възрастната част от населението. В по-голямата си част това са хора с акъла си, значителна част от които мъдри, с вярна преценка за нещата и готови да участват в активния политически живот в страната. Както във всяка партия, сдружение или движение обединяващи хора със сходни интереси така и хората от златната възраст имат близки дори общи изживявания, интереси и очаквания за миналото, настоящето и бъдещето на страната. В преобладаващата си част това са честни, трудолюбиви хора, които с гордост гледат на изтеклия си до тук живот, трудно преглъщат тенденциозните негативни оценки за постигнатото и създаденото от тях и неизбежно, ежечасно сравняват и претеглят настоящето с житейския си опит и спомени.

Като се има предвид общия брой на пенсионерите, тяхното обединяващо ги незавидно настояще и потенциала им като електорална маса, какъвто няма нито една политическа партия у нас ми е чудно как още никой не се е сетил да обхване, обедини и организира тази маса по общ признак, идея и интерес в някаква форма на синдикат, движение или лоби за влияние в избори, в поставяне на искания пред властта и отстояване на права пред все по-безчовечния диктат от последните години. Допускам, че има будни, интелигентни и загрижени за страната „друговерци”, които виждат и не приемат пошлостта, покварата и нефелността на днешните управници, че познават настроенията на симпатизантите си и потенциалът на „златната възраст”.

Какво трябва за създаването на една партия? Отговор: общ интерес и обединяваща идея, буден и сърцат куражлия елит, печатен орган. Интересът е налице и от него лесно ще изкристализира идея. Въпросът е: пенсионери, имате ли кураж да вдъхнете живот на идеята и с нея да поведете най-многобройната маса българи, които ги обединява общо дередже и незавидно настояще?  Ако повярвате в себе си и създадете такава „пенсионерска партия” със членска маса и симпатизанти над 2 милиона електорат, коя друга партия преди избори няма да се умилква около нея за бъдеща коалиция и с готовност за отстъпки пред целите й?

А нима сред тези 2 милиона, които досега не ходят на избори няма достатъчно честни и мъдри, образовани и можещи индивиди, многократно превъзхождащи политическия боклук, който царува в момента?

 

Николай МАНГАЧЕВ, София