nabore.bg

Литературен мегдан

Гнет

– Боли те?

– Боли.

Мълчим.

Сам съм.

Сама си.

Мълчим.

Плачеш.

Плача и аз.

Мълчим.

Мръзнеш.

Мръзна и аз.

Мълчим.

– Защо угаси огъня,

който от деца

обгряваше лицата

и топлеше душите ни?

Ще разпалиш ли нов огън?

– Няма дърва…

 

Станко МИХАЙЛОВ


Станко Михайлов

Станко Михайлов