nabore.bg

Тежката дума

Фронтално: Свободна ли е днес България?

Преди 140  години по волята на братския руски народ и неговия цар, руската армия и българското опълчение извоюваха свободата на народа ни

 

                   …Но ний знаем, че в нашето недавно

                  свети нещо ново, има нещо славно,

                  що гордо разтупва нашите гърди

                  и в нас чувства силни, големи плоди;

                  защото там нейде, навръх планината,

                  що небето синьо крепи с рамената,

                  издига се някой див, чутовен връх,

                  покрит с бели кости и със кървав мъх,

                  на безсмъртен подвиг паметник огромен;

                  защото в Балкана има един спомен,

                  има едно име, що вечно живей

                  и в нашта исторья кат легенда грей,

                  едно име ново, голямо, антично,

                  като Термопили славно, безгранично,

                  що отговор дава и смива срамът

                  и на клеветата строшава зъбът

                                          О, ШИПКА!

                  …                                                       Иван  Вазов

 

        В примката на съюзи и организации от неоколониален тип 

  В лапите на продажни управници, корумпирани чиновници

             бандити, грабители и убийци,

        Със здравеопазване, което убива вместо да лекува

        Със съдебна система, която се купува

        С демографска политика, която народа ликвидира

        При външна и вътрешна политика, която навън се формира,  

              а в България се прилага

        При концесионери, които ни грабят, вместо да ни помагат

        При 5 наложени ни военни бази, които на риск ни излагат

                 България е най-бедната, най-корумпираната, с най-професионалната организирана престъпност, сраснала се с власт, правосъдие и икономика държава в Европа, държава загиваща духовно, материално и демографски, в която се води жестока битка срещу нейната християнска ценностна система и й се налага една чужда, противна на нашите обичаи, нрави, вяра и морал система, която има за цел ликвидирането на нашата родина и превръщането й в отвъдморска колония.

                          СВОБОДНА ЛИ Е ДНЕС БЪЛГАРИЯ?

                Отговорете си сами, сестри и братя българи!

 

Д-р Веселин СТОЯНОВ, 3 март 2018 г.

Вестник „България без граници”


Д-р Владимир Стоянов

Д-р Владимир Стоянов