nabore.bg

Тежката дума

Фронтално: Дойде демокрацията и ни донесе ада след себе си

Защо отглеждането на добитък в дворовете на хората става нелегална дейност?

 

Тази вечер с изумление чух един гербав да обяснява, че гледането на прасета в дворовете на хората било нелегален поминък. Равнозначен на престъпления като проституцията, контрабандата и т.н. Изумително! Също толкова изумителна е задругата на индустриалните свински производители срещу дребните стопани. Вместо да се обединят, едрите бизнесмени използват ситуацията да смачкат всеки, който може да им бъде конкуренция, па макар и за няколко пържоли повече.

Миналата година избиха овце и кози. Тази година свине. Забелязвате ли тенденцията. Изгониха младите от селата – тенденция от много, много години. Не заради кариера или нещо друго, а най-обикновено оцеляване.

 

Защото на село поминък не остана

 

С всички безумни изисквания на Брюксел, с регулирания от мутрите пазар, с оскъдните квоти за износ за ЕС, с постоянно променящото се законодателство, стигащо до пълен абсурд…..Кой би бил луд да остане там.

Никога не е имало толкова болести по животните. В уж модерна европейска България. Преди 1989 година имахме милиони животни, елитни стада, за болести не се чуваше. Дойде демокрацията и ни донесе ада след себе си. СДС изклаха животните при ликвидацията на ТКЗС, реституцията унищожи овощните дървета, гербавите унищожиха животновъдството. Случайност? Не мисля! Защо само в Източна Европа има африканска чума!?!

А целта е ясна – всички да станат наемни работници. Зависими от едрите бизнесмени, подчинени на ГЕРБ. Или на по-дребните такива, също хванати за гушите от управляващите.

 

Наемните работници нямат избор

 

Те трябва да слушат. Защото ще останат без работа, без дом и без хляб. В града не могат да си посеят домати и краставици, не могат да си гледат прасе, не могат да си произвеждат храната. А я купуват прескъпо от мултинационалните маркети, пуснати в България да съсипват българските търговци.

Човек, който не е зависим от заплата за оцеляването си, е свободен. Той не е длъжен да мълчи. Нито да е послушен. Вижте, каквото и да говорим, не по градовете, а по селата е най-голямата съпротива. Въпреки произвола и насаждания страх.

Нелегален поминък…..вече е нелегално сам да си произвеждаш тока, храната, напитките….имаш правото само да купуваш. Скъпо и прескъпо третираните с ГМО и отрови храни по големите магазини. Всички трябва да влязат в матрицата….

 

Адвокат Елена ГУНЧЕВА, от Фейсбук


Адвокат Елена Гунчева е практикуващ юрист от 2000 година. Член е на Адвокатска колегия – Пловдив от 2010 година. Завършила Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2000 г. с придобита образователна степен „Магистър по право“. От 2000г. до края на 2009 г. работила като главен юрисконсулт в община Пловдив – в дирекция „Общинска собственост“ – и в дирекция „Правно-нормативно обслужване“. Има опит в областта на изготвянето на проекти на нормативни актове, административни актове, вещно и облигационно право, административно право, търговско право, трудово право, устройство на територията. Опит в областта на административните услуги и казусите, свързани с общинска и държавна администрация, анализи и решаване на казуси, свързани с приватизацията и концесиите, обществени поръчки, участие в търгове и конкурси и подготовка на документи. Зад биографията й се крие една личност с ярко изявена гражданска позиция и непримиримост към злините и престъпленията на настоящото управление. Елена Гунчева е от новите будители, със силно чувство на нетърпимост към неправдите, смелост, мисъл, дълбок патриотизъм и обич към народа.

Адвокат Елена Гунчева е практикуващ юрист от 2000 година. Член е на Адвокатска колегия – Пловдив от 2010 година. Завършила Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2000 г. с придобита образователна степен „Магистър по право“. От 2000г. до края на 2009 г. работила като главен юрисконсулт в община Пловдив – в дирекция „Общинска собственост“ – и в дирекция „Правно-нормативно обслужване“. Има опит в областта на изготвянето на проекти на нормативни актове, административни актове, вещно и облигационно право, административно право, търговско право, трудово право, устройство на територията. Опит в областта на административните услуги и казусите, свързани с общинска и държавна администрация, анализи и решаване на казуси, свързани с приватизацията и концесиите, обществени поръчки, участие в търгове и конкурси и подготовка на документи. Зад биографията й се крие една личност с ярко изявена гражданска позиция и непримиримост към злините и престъпленията на настоящото управление. Елена Гунчева е от новите будители, със силно чувство на нетърпимост към неправдите, смелост, мисъл, дълбок патриотизъм и обич към народа.