nabore.bg

Дом и двор

Есенни грижи: С риголването се ражда новото лозе

Обогатете почвата с естествени и изкуствени торове

 

Ново лозе може да се сади както през есента, така и напролет. При есенното засаждане прихващането е много добро и лозичките се развиват силно. Тогава обаче се изисква мястото да е риголвано по-рано, за да се слегне почвата и да се разтрошат буците. При суха есен това е невъзможно. Затова в нашата страна се практикува предимно пролетното засаждане - през втората половина на март и началото на април.

Най-важното нещо обаче за създаването на ново лозе не е засаждането, а риголването.

 

То се извършва през есента

 

и дори до декември от тежки машини с риголвачен плуг, снабден с предплужник, на дълбочина 70-80 см. Така най-горният плодорен слой почва отива на дъното, където ще се разположат корените на лозите. Преди това обаче мястото се почиства от дървета, храсти, пънове, камъни. Едновременно с риголването се извършва и торенето. Така почвата ще се обогати с хранителни вещества и ще се подобри структурата й. Използват се по-големи дози: около 4-5 т и повече оборски тор с добавка на 50-100 кг суперфосфат и 40 кг калиев тор за декар. Торовете се разхвърлят предварително по повърхността и при риголването се заравят дълбоко – там, където ще са корените. Ако след обработката  плугът извади още камъни и растителни отпадъци, те се почистват веднага, а след това се подравнява почвата. Съществува правило, според което от риголването до засаждането на лозите трябва да се минали

 

най-малко два месеца.

 

При засаждане на отделни лози, отдалечени една от друга, се изкопават квадратни ями с размери 80-100 см и дълбочина 70-80 см. Горният почвен пласт се изхвърля от едната страна, а подпочвата - от другата. При запълването на ямата на дъното се поставя почвеният пласт, а отгоре - подпочвата.

Ако лозите ще се засаждат в редици, по реда се очертава лента, широка 80-100 см. Изкопава се канавка с посочената ширина, дълбока 80 см, като почвата се изхвърля от едната страна, а подпочвата - от другата. И тук при запълването на рова на дъното се нахвърля почвата, а отгоре - подпочвата.

Когато се изкопават ями или се риголва на ленти, торът се поставя в ямата или рова, след като на дъното е нахвърлен пласт почва около 20 см.

 

Наборе.бг