nabore.bg

Докторе, защо?

Експертът: Расте ви мъдрец – няма страшно!

Става въпрос не за известните мъдреци на Изтока, а за зъбите мъдреци. Повод за темата ми подсказа един съсед, който ми се похвали, че  са му поникнали мъдреците и според легендата е станал по-мъдър.

Не съществува точен отговор защо осмите зъби, които никнат се наричат мъдреци. Най-вероятно определението идва от времето, когато човек става зрял, умен. Мъдреците поникват от 16 до 40-50 години от човешкия живот. Те са обвити в един мит, защото за тях няма определено време на поява, не поникват винаги на фиксираното им място – накрая на зъбната редица. Понякога могат да се появят и на небцето или непосредствено до максимиларните синуси. Могат да заемат и невероятни пози, дори се завират под корените на съседните зъби. А корените им са загадка, могат да са два, три, пет или сраснали в един масивен.

Мъдреците са една загадка, защото те могат да провокират болки в ушите, в съседните зъби или антагонистите. След всичко това, ако си представим образа на неандерталския човек от ледниковата епоха, открит през 1856 г., ще открием две фрапиращи отлики – ниско чело и огромна долна челюст. В онова далечно време на този човек, за да оцелее, са му трябвали органи, с които да разкъсва храната си. Той е имал много слаба мисловна дейност, затова и черепният му профил е толкова малък сравнен с челюстния. По пътя на еволюцията и прогреса се изисква все повече и повече мислене, от което черепния скелет започва да увеличава своя обем, а челюстният профил изостава. И днес човек може да се храни нормално и без мъдреците.

Учени твърдят, че днес хората могат да се хранят нормално само с 20 зъба, колкото са в детското съзъбие. Затова се допуска, че „мъдрите зъби“ в далечно бъдеще ще станат рудиментарни органи.

 

Д-р Кирил ПЕТКОВ, Дупница