nabore.bg

Лични драми

Граждански комитет настоява: Дулово има нужда от старчески дом

Община  Дулово  е  една  от  големите  общини  в  Силистренска  област,  с  27  населени  места  и  близо  30-хилядно  население. Не са  малко  и  възрастните  хора, които  съдбата  е  направила  самотни. За  тези  самотни  хора  единственото  място,  където  биха  изживяли  по-спокойно  своите  старини  е  старческия  дом, смята граждански комитет.

            Изграждането   на  дом  за  възрастни  хора  в   Дулово  е  отдавна  наболял  социален  проблем. Като  изхождат  от  демографските нужди на  общината  група  общественици  и  интелектуалци,  сред  които   Бобчо  Тодоров,  Хатиже  Ризова,  Насуф  Сюлейманов,  Стоянка  Господинова  и  др. искат да  се настоява  пред  общинските  власти,  в  Дулово  да  се  разкрие  дом  за  възрастни  хора.

 

Андрей  ХРИСТОВ, Дулово