nabore.bg

Тежката дума

Минало и размисъл: Духовната майка и блудният син (втора част)

  • Руското имперско самочувствие има потребност от различни исторически заблуди

 

В началото бяха...славяните, твърдят руските хронисти, цитирайки Нестор, монаха от Киевопечорската лавра през ХІ в., бещата на руската историография. Преди тях били скитите, но те изчезнали. Защо ли? “Тези скити бяха наречени от ромеите българи”, пише патриарх Михаил Сирийски. После започнало Великото преселение. През втората половина на ІVв. преминали хунските орди, увличайки другите народи със себе си. После тук, по руските степи се заселват добросърдечните славяни. В 850 г. храбри завоеватели, наричани варяги дошли от Балтийско море и нападнали славяните – кривичи, северяни, вятичи, радимичи и др. През 862 г. тримата братя Рюрик, Синеус и Трювор от варяжкото племе Рус покорили окончателно славяните и техните владения започнали да се наричат Рус, пише Нестор.

 

Рюрик станал първия владетел.   

 

Двама варяги – Асколд и Дир тръгнали със стока от Новгород към Константинопол и видели на високия бряг на Днепър град. Това бил старинния Киев. Миролюбивите му жители се подчинили на нашествениците. В 866 г. с 200 лодки варягите стигнали до византийската столица.

През 882 г. Олег, опекун на невръстния рюриков син Игор завзел Киев и убил Асколд и Дир. Киев станал столица на Рус.

В източния край на бъдещата руска империя, където текат реките Иртиш, Табол, Урал и Волга столетия живели конни народи, които се занимавали със скотовъдство и лов на зверове – хуни, угри, българи, авари, тюрки. И всички те изчезнали в Европа, освен угрите и тюрките, твърди Н. Державин. И още един цитат от историята на Державин: “ Бохемските, илирийските и руските славяни нямали никаква азбука до 863 г., когато философът Константин, наречен в монашество Кирил и Методий, негов брат, жители на Солун, били изпратени от гръцкия император Михаил в Моравия при тамошните християнски князе Ростислав, Светополк и Коцел

 

да преведат царковни книги от гръцки.

 

Те създали славянска особена азбука, прибавяйки 11 нови букви. Тази азбука наречена кирилица до днес се употребява с някои промени в Русия, Влахия, Молдавия, България, Сърбия и т.н. Далматските славяни имат друга, известна под името глаголица или буквица, която смятат, че е създадена от св. Йероним, но е грешка, защото в ІV и V в. , когато живял Йероним, още нямало славяни в римските владения. Най-древният известен паметник е един псалтир от ХІІІ в., но ние имаме църковни кириловски ръкописи от 1056 г., надпис на Десетинната църква в Киев още от времето на св. Владимир. Глаголицата явно е създадена по наши знаци, отличаващи се с кичестост и е доста неудобна за употреба.”

Древните руски летописци свидетелстват, че когато княз Владимир решил да премахне езическите богове, първо се обърнал към волжските българи. Всичко харесал княза, но не му допаднало обрязването. А когато разбрал, че коранът забранявал и пиенето на вино се отчаял.  “Виното е веселие за руснаците – без него не можем”, онсякъл князът. Отказал и на евреите, и на котолиците.

 Такава е гледната точка на руските историци. За българите почти нищо.

 

Тогава следва един закономерен въпрос.

 

Защо беше нужно волжските българи да се изселват, тяхното място да се заема от големи компактни маси други народности, че дори името им да се заличава. Велика или Волжска България руските историци именуваха Казанско ханство, а след това беше прекръстена  от Бащата на народите на Република Татарстан. И същият този Баща на народите искаше дутавските българи да се преименуват на македонци, добруджанци и тракийци. Понятието българи да изчезне. Все пак успя да създаде македонска нация.

Кой се плаши от името българи?

 

***

 

След смъртта на кан Кубрат къде изчезна многобройния български народ? След повече от два века варягите завземат древния град Киев. От кого? Новосъздадената държава отвоюва бълграски земи, територии заселени с българи. Бъдещата столица Киев е основана от българите. И новата държава контактува и има взаимоотношения и с двете български държави. Известни като отлични търговци

 

българите търгуват с Рус,

 

 а източната българска държава често продава жито и спасява русите по време на неурожайни години.

През 903 г. киевският княз Игор се жени за Олга, “родом българка, българска княгиня от старопрестолния град Плиска”, твърди Ст. Чилингиров. Спорез други източници Олга е внучка на цар Борис І, дъщеря на Ана, сестрата на Симеон.

Великата княгиня Олга управлява  Киевска Рус от 912 до 969 г. Тя е християнка и разпространява християнството в страната. Руската църква я канонизира за първата руска светица.

Делото на “славяните” Кирил и Методий оцелява и разцъфва в България. Тук за няколко десетилетия се подготвят  хиляди мисионери на християнството, пише се и се превежда религиозна и светска литература. По времето на Симеон Велики  именно старобългарската литература проправя пътя на християнството и консолидира руската народност в царството на варягите.

Но с това българския принос във формирането на руската култура и книжовност не спира. Правописната реформа на Патриарх Евтимий има дълбоко отражение върху развитието на руската, украинската, сръбската, влашката и молдовската книжнина. През 1375 г. българинът Киприан

 

е ръкоположен за киевски митрополит.

 

Съвремениците отбелязват, че той пристига в Киев с товари български книги. След 15 години Киприан е глава на цялата руска църква. Митрополит на Киев е и Григорий Цамблак, който пише спомени за падането на Търновското царство и житие на Патриарх Евтимий.

Българският език, писменост и книжнина са в основата на руската култура. Разбира се, не само тя – влияние оказват и Изтока, западните държави и Византия. Но в момента на формиране на държава и народ няма по-близка и по-лесно смилаема култура от българската. Но не само тогава. Показателен е факта, че през дузината войни  на Русия с Турция руски учени са включени в армията за събиране на български културни паметници.

Руското ( и съветското !) имперско самочувствие  имат потребност от друга историческа истина, която руската историография трябваше да осигури. България през ХVІІІ, ХІХ и ХХ век не можеше да противостои на този натиск. Затова се слага черта върху древна България ( Балхара) в Азия, на Стара Велика България, на Волжска България. Остава само дунавската от 681 г. В нея траките и българите

 

са изчезнали в задунайското славянство,

 

което има историческата съдба да гравитира винаги  около сърцето на славянската общност – Москва. Кратко и ясно!

Фактите са упорито нещо. Историците – също. Но рано или късно дребните фактчета обръщат каруцата на историческата инертност за да изплува от забравата един древен и велик народ, който за разлика от повечето древни и велики народи продължава да живее и да дава на човечеството своя значителен културен принос. България е била и ще бъде държава на духа и в европейския дом и в световното глобално село.

Да, малка България е духовната майка на великата руска страна. И вероятно ще дойде ден, когато руските историци ще се гордеят с този факт, а в българските читанки ще тържествува истината за най-дълбокия жив корен в човешката цивилизация.

 

Иван ВАСЕВ


Акад. Николай Севастиянович Державин

Акад. Николай Севастиянович Державин

Свети Евтимий, патриарх Търновски

Свети Евтимий, патриарх Търновски

Освещаването на паметника на патриарх Евтимий в София преди войната.

Освещаването на паметника на патриарх Евтимий в София преди войната.

Св. Костантин Кирил Филисоф

Св. Костантин Кирил Филисоф

Войници на Киевска Рус

Войници на Киевска Рус

Славяни от Киевското княжество

Славяни от Киевското княжество