nabore.bg

Като пенсионерите няма да намерите

Другарска среща: Съученици от випуск-1963 се събраха в Русе

Тези дни в Русе се състоя среща на бившите съученици от Техникума по поливно земеделие в с. Ряхово, Русенска област, випуск-1963 година.

С посребрени коси приятелите от миналите години са радваха един на друг, безкрайни бяха споделените спомени за миналите щастливи ученически дни и от младостта.

Накрая всички си направиха оща снимка пред русенския паметник на героите от Сръбско-българската война, която ни изпрати читателят П. Цанев и която с удоволствие публикуваме.

 

www.nabore.bg


Снимка от срещата на Випуск-1963 на Техникума по поливно земеделие от с. Ряхово, Русенско

Снимка от срещата на Випуск-1963 на Техникума по поливно земеделие от с. Ряхово, Русенско