nabore.bg

Лични драми

От пощата: До кога ще издържаме с данъците си паразитите от Комисията по досиетата?

Вече над 15 години работи така наречената комисия по досиетата. През 1997 г., аз като бивш щатен служител на МВР, получих кадровото си досие. Тогава бях директор на Горско стопанство – Етрополе. През 2008 г. отново получих досието си. Реших да отговоря на Комисията по досиетата и изпратих писмо:

До Председателя на  КРДОПБГДСРСБНА

Към  №КИ-К-08-И596-16.09.2008 г. Решение № 47

Уважаеми господа, получих писмото ви под горния номер. Както е прието, когато човек получи писмо, следва да отговори. В случая е необходимо да ви отговоря и за да ви улесня за по-нататъшната ви безполезна работа. Освен, че съм бил директор на Държавно горско стопанство (не на лесничейство), бях 8 години общински съветник към общината в Правец - до 1998 г. Това също е предмет на закона. Щом като моята особа представлява интерес за вас, ще ви съобщя и някои подробности от биографията си.

  • Бил съм четен и дружинен командир в организация „Септемврийче” при училището в Правец до 1949 г. Тогава бяхме гладни и боси. На обществени начала съм имал следната дейност:
  • Секретар на ППО на БКП при горско стопанство в Етрополе;
  • Дълги години председател на профкомитета при същото стопанство;
  • Завършил съм и съответните школи за тези дейности;
  • Отрядник и командир на доброволчески отряд при стопанството;
  • Председател на ДОСО;
  • Нещатен автоконтрольор към РУ Етрополе;
  • Съдебен заседател общо 40 години към районни и окръжни съдилища;
  • Общински съветник – общо 16 години;
  • Извънщатен служител на МВР след 10 ноември 1989 г.

Трудовият ми стаж е 50 години в горския сектор и МВР и то само в България. Награждаван съм с много държавни награди и съм удостоен със званието „Заслужил лесовъд”. Не съм съден и осъждан.

Сега аз и хората, които ме познават, си задаваме въпроса: „Какво е моето прегрешение? За какво ме анатемосвате? Ясно е, че несъвършеният и антинароден закон ви задължава да работите за разделянето и озлоблението на народа. Задължава ви да харчите милиони лева за безполезна работа, когато много деца и възрастни се нуждаят от здравна и социална помощ. Не знам дали се сещате, че един ден вашата безполезна дейност и дейността на тези, които са ви назначили, ще бъде анатемосвана по същия начин.

Ние, възрастните, си отиваме, пък вие, младите, каквото си постелете, на това ще легнете. Вижда ми се обаче, че постелята, която готвите, е грапава и бодлива.

Извинете ме за откровеността.

Правец, 25.09.2008 г.

              С уважение и поздрав: Христо Василев Христов

 Нямаше реакция на писмото ми. През 2017 г. отново получих досието си – за трети път. Сега не съм никакъв и не знам какъв е поводът. Вероятно тази комисия, след като похарчи десетки милиона лева, е изчерпала ресурса си. Сега, за да съществува, започва да повтаря и потретва писмата, които изпраща. Дано отговорните фактори от Народното събрание се сезират и прекратят паразитната й дейност.

 

                                                    Христо ХРИСТОВ-РЕФЕРЕНТА, Правец