nabore.bg

Лични драми

Димитър Димов – писател от европейска величина

Живя с 3 жени, остави 3 романа, 3 пиеси и над 30 научни труда във ветеринарната медицина

Димитър Димов в кабинета си като професор на ветеринарна медицина

 

Димитър Димов е роден на 25  юни 1909 г. в Ловеч, в семейството на Веса Харизанова и Тотьо Димов-поручик от легендарния 14 –ти пехотен Македонски полк. Баща  му загива в сражение няколко дни преди края на Междусьюзническата война, а пет години по-кьсно майка му  сключва брак с офицера Руси Генев. През 1919 г. семейството се премества в София, където малкият Димитьр учи последователно в НОУ ‘’Васил Априлов” и в Първа мъжка гимназия.

Паметна плоча в Мадрид, до хотел "Риц", където е живял писателят

 

През есента на 1928 г. Димитър Димов е приет за студент във Ветеринарно-       медицинския факултет на Софийския университет, а през 1934 г. се дипломира  като   доктор по ветеринарна медицина. Впоследствие практикува професията в с.Борима /Троянско/, с.Лева  река /Трьнско/, с.Ваксево /Кюстендилско/, Кнежа и Бургас .   

    От март 1939 г.,след спечелен конкурс, е асистент по анатомия,хистология и ембриология на домашните  животни вьв  ВМФ на Софийския университет.По това    време излиза от печат и пьрвият му роман ‘’Поручик Бенц’’.

Корицата на първото издание на романа "Поручик Бенц"

 

   От януари 1943 г.до март 1944 г. Димитър Димов е изпратен на специализация в   Института ‘’Рамон и Кахал ‘’ в Мадрид, Испания. Заслуга за това има  неговият по-вьзрастен колега професор  Моско Москов, който е бил  приятел  с испанския посланик  в София  по това време. Наред  с научните знания  с които се обогатява , тук той  написва  новия си роман ‘’Осьдени души’’. Пише и няколко пьтеписа и се сприятелява с испанския  писател Хуан Едуардо Сунита.

Едно от последните издания на романа "Поручик Бенц"

 

   През 1946 г. вече като доцент, Димитър Димов е назначен за ръководител на Катедрата по анатомия и физиология на домашните животни кьм Пловдивския  университет. Наред с преподавателската си дейност, той пише третия си роман ’’Тютюн’’, който го изстрелва на върха на славата. В периода 1959 – 1964 г. Димов написа и три пиеси :’’Жени с минало ‘’,’’Виновният’’и’’Почивка в  Арко Ирис’’.

    На 31 март 1966 г. Димитър Димов в качеството си на  председател на Сьюза на   бьлгарските писатели, заминава с делегация за Букурещ,за среща с румьнските си колеги. На следващият ден умира  внезапно, покосен от инсулт.

 

Д-р Мирослав ЛАЗАРОВ, пенсионер от Ихтиман