nabore.bg

Литературен мегдан

Ден на Европа, ден на победата...

Ваше Благородие, госпожа Европа,

а дали удобно е тук да съм до вас?

Ваше благородие, в танка и в окопа

има ли днес времето и над мене власт!?

Тук сега сме двете пак и в тоя ден тържествени,

госпожа Европа, имам светла чест

сред цветя и макове, с думите приветствени 

и словата празнични на един адрес...

 

Госпожа Европа, с вас на континента сме

хулени и  хвалени

в своя труден път.

Госпожа Европа, покрай монументите

знамената алени

паметта броят...

Мои са портретите... По света милиони са...

Доблестта и утре ще ги съхрани.

Госпожа Европа, в полк безсмъртен спомените

ще опазят вярата в истинските дни.

 

Госпожа Европа, нас и двете гледат ни.

Аз ви нося песен, лира и тръба...

 

А коя съм аз ли? Как коя!

Победата!

Тя е наша обща участ и съдба...

 

Лозан ТАКЕВ

9 май 2017 Г.

 


Лозан Такев

Лозан Такев