nabore.bg

В джоба

Добрата новина: Изплащането на пенсиите за декември - от 6-то число

Националният осигурителен институт съобщи, че заради празничните и почивни дни през декември изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне по–рано - на 6-ти декември (петък) и ще приключи на 17-ти декември (вторник).

Заедно с редовните месечни пенсии ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума от 50.00 лева на лицата, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките към тях за м. декември, е в размер до 251.00 лева включително. Изплащането на пенсиите ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция.

Пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще разполагат със съответните суми на 6-ти декември 2013 г.