nabore.bg

Архивите са живи

Да си спомним: ‘’Професор Всезнайко разказва‘’

Член-кореспондентът на БАН Тончо Радев освен с научни открития е написал и чудесни разкази за деца, актуални и днес

 

Член-кор. проф. д-р Тончо Радев

 

Тончо Петров Радев е роден в Шумен на  27 септември 1898  г. Гимназиалното си   образование завьршва в родния град, след което се записва и следва химия в Софийския университет /1917-1920 г./. През  1924 г. завършва ветеринарна  медицина  и защитава докторат вьв Висшето ветеринарно училище в Берлин. Той е един от 33-мата  български младежи, завършили този факултет и впоследствие внедрили достиженията на престижната европейска ветеринарна наука и мисъл в земеделска  Бьлгария . Веднага е назначен за асистент към Ветеринарно-медицинския факултет на Софийския университет и след  двадесет години израства до професор /1947 г./. Шест години е ръководител на Катедрата по физиология с физиологична химия на домашните животни във Ветеринарно-медицинския факултет на университета .

Един от фундаменталните трудове на професора

    

През  1951 г. проф.Радев е избран за член кореспондент на БАН, а в периода            1955 -1957 г. е научен  секретар на БАН. Впоследствие е завеждащ секция по сравнителна физиология на животните и от 1959 до 1971  г. е ръководител на Централната научноизследователска лаборатория при БАН.

     Активно участва в научни симпозиуми и конгреси в чужбина: Берлин, Брюксел, Виена, Москва, Солун  и др. Научните му разработки са в областта на минералната  обмяна, биохимията на ферментите и физиологията на предстомашията у преживните  животни.Има повече от сто научни публикации в наши и чужди  издания, както и над 120 научни и научнопопулярни статии в местния и чуждестранен печат. Професор  Радев  е автор и съавтор на десетки учебници и рьководства за практически занятия на  студентите по ветеринарна медицина. Бил е редактор на списание ‘’Природа и знание‘’.

Тончо Радев остави стотици научно-популярни разкази за децата   

 

Много голям отзвук имат неговите научно популярни разкази за деца, издадени в два обемисти тома ‘’Професор Всезнайко разказва ‘’. С помощта на артисти,тези  разкази са звучали и на вълните на  радио София в периода 1945 – 1950 г., а в много семейни библиотеки все още могат да се открият тези уникални произведения  актуални и днес.

Няколко поколения деца четяха с интерес книгите на професора    

 

В Шуменския исторически  музей, родственици на учения са предоставили за съхранение много негови лични вещи, снимки, книги и държавни отличия, за да се увековечи неговата памет.

     Професор Тончо Радев умира в София на 28  декември 1981  г.

 

Д-р  Мирослав  ЛАЗАРОВ