nabore.bg

Майтап да става

Да почистим България за един ден – пълен апсурд!

По –фалшива новина от тая

няма, зная...

Как ще изчистим пак за ден

онуй, което според теб и мен,

всички заедно и поотделно -

безразборно, масово, разделно-

всеки вижда отстрани -

замърсяваме в останалите

364 дни!?

 

П.П.

Вярно, ден година храни,

ала ден годината в родината не чисти...

Няма как това да стане,

господа хигиенисти!

 

Лозан ТАКЕВ