nabore.bg

Не може да бъде

Чудо: Думите могат да церят

Някои лоши мисли и изрази отслабват имунната система

 

Всяка дума има вибрация. Затова молитвите лекуват, а лошите думи нараняват. Те оказват огромно влияние в живота ни, казват психотерапевтите. Чрез фокусиране на езика си върху думата „хубаво“ например ще получите двойно повече добри резултати в живота си, отколкото върху думата „лошо“. Нискоенергийните мисли и думи отслабват имунната система и правят хората по-склонни към заболявания. Освен това думите с високи вибрации доминират над нискоенергийните. Специалистите съветват, когато разговаряме, вместо думата „лошо“ да употребим израза „не толкова хубаво“. Вместо „няма проблеми“, кажете - „всичко е наред“. „Нека вложим малко енергия“ е по-добрият вариант от „напъни се малко“. Кажете „не се чувствам добре“ вместо „зле ми е“ и „не се сетих“, а не „забравих“. Причината е, че подсъзнанието ни чува тези изречения по този начин: „не е лесно“, „не съм богат“, „не притежавам смелост“, „не съм съвсем здрав“. Вместо „трудно е“, „разорен съм“, „страхувам се“, „болен съм“, все нискоенергийни думи, нека употребяваме  

 

високоенергийните думи:

 

Благодарност, любов, постигам, красиво, мечта, семейство, свободен, бог, щастлив, хармония, подобрявам, мама, знания, пари, ново, подарък, заповядайте, ценност, върховен, умен.

 

А ето кои са и нискоенергийни думи -

 

изплашен, ядосан, тревога, зъл, блокиран, евтин, критикувам, тъмен, болест, съмнение, завеждам, провал, страх, вина, губя, стиснат, проблем, унижавам, ярост, тъжен, разделен, срам, гаден, скръб, прося, война, слаб, безпокоя.

 

Наборе.бг