nabore.bg

В джоба

БСП иска преизчисляване на старите пенсии от 1 юли

Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2017 година, да се преизчислят от 1 юли 2021 г., като индивидуалният коефициент се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната на 2018 г. Това предвижда проект за поправка в Кодекса за социално осигуряване, внесен от "БСП за България" в парламента.

Преизчисляването на тези пенсии да се прилага, ако е по-изгодно за лицето, уточняват вносителите. Според тях не е справедливо при еднакъв осигурителен принос пенсионерите да получават различни пенсии, следствие на единия от компонентите при изчислението им - средномесечен доход за страната през последните 12 месеца към датата на пенсионирането. Затова предложението е всички стари пенсии да се преизчислят предвид средния доход за една и съща година - 2018. Тогава той е бил 890,90 лева.

БСП се мотивират с факта, че много от възрастните хора живеят със средства под линията на бедността и на границата на физическото оцеляване.

За 2021 г. линията на бедността бе определена на 369 лева (месечно), а социалната пенсия е 300 лева. Средната пенсия е около 490 лева. Над 1,3 млн. пенсионери живеят със средства под линията на бедността, подчертават от левицата.

 

www.nabore.bg