nabore.bg

В джоба

Кратки въпроси-полезни отговори: Броят ли се болничните за пенсия?

Предстои ми пенсиониране. Как се отразява отпускът по болест при изчисляването на пенсията? Обезщетението, което получавам, приема ли се за осигурителен доход?

 

Зафирка ТОНЧЕВА, Кричим

 

Според чл. 9, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст. Съгласно чл. 70а, ал. 3, т. 2 от КСО когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време на законоустановен отпуск или законна стачка, се взема предвид доходът, от който е изчислено обезщетението за времето на отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст, през което е получавано парично обезщетение от общественото осигуряване.  

 

От вестник „Златна възраст”