nabore.bg

Свят широк

Не плащаш кредит? Блокират ти колата с чип!

В САЩ вече намериха начин как да се борят с ненадеждните платци на автомобили на кредит. Това ще става с помощта на ново устройство, което позволява дистанционно да се спират колите на ненадеждните платци.

Американците вече наричат новото чудо „бутон на смъртта“. Той е устройство, което от разстояние блокира двигателя. Ако банката разбере, че вноски по кредита вече няма да има, просто активира този бутон и автомобилът спира работа. Няколко дни преди това системата ще подава звукови и светлинни сигнали, напомнящи на шофьора за плащането.

Цената на устройството е около 100 долара. От компанията, която го е разработила, уверяват, че бутонът може да бъде активиран само за автомобил в покой. Предполага се, че устройството ще бъде монтирано само на коли, купувани от хора с лоша кредитна история. Освен това банката ще има право да понижи процента по кредита, ако доброволно решите да монтирате “бутон на смъртта“.

 

Агенция Speed-Press