nabore.bg

В джоба

Бедни и богати: Само 300 души с над 2000 лв. пенсия, ако таванът падне

На пръстите на едната ръка ще се броят

пенсионерите, които ще взимат суми от

10 000 лева на месец, ако падне таванът

на пенсиите. 

Ако таванът на пенсиите падне 300 човека ще получават над 2000 лв., а само единични случаи, които биха вземали над 10 000 лв. Това коментира наскоро социалният министър Хасан Адемов. Според него, липсата на ограничения за най-високата пенсия ще да доведе до противоречие с останалите 600 000 души, които вземат минимални суми от по 150 лв.

По данни на НОИ в момента 53 189 българи са ощетени от тавана на пенсиите, който в момента е 770 лв. По закон лимитът за размера на пенсиите трябва да отпадне от 1 януари 2014 г., но само за новоотпуснатите такива.

Експерти от Консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система към социалното министерство обсъждат 10 варианта за решаване на проблема.„Ще търсим най-справедливото и финансово изгодно решение”, обеща Адемов. Засега единственото, за което в Консултативния съвет има единодушие е увеличение на максималния осигурителен доход от 2200 лв. на 2400 лв. от догодина.

Таванът на пенсиите представлява 35% от максималния осигурителен доход. Така, дори таванът да не бъде премахнат най-високата пенсия ще нарасне до 840 лв. Сред обсъжданите варианти са повишение на тавана, като процент от осигурителния доход, обвързването на размера на максималната с минималната пенсия в съотношение 1 към 6 или въвеждане на швейцарското правило за индексиране на пенсиите според инфлацията.

Най-скъпият за държавата вариант би бил премахване на тавана за всички пенсии, което ще доведе до нарастване на разходите на НОИ със 125 млн. лв.