nabore.bg

Лични драми

Армейска техника за милиарди потъна в дън земя

Военните от запаса искат отговор на тези въпроси

 

 Служих в БНА 38 години. От тях 35 като офицер. По специалност съм танкист. По независими от мен стечения на обстоятелствата последните 18 години от службата ми преминаха на различни длъжности в МПУ на ГЩ. Заедно с много от нашите колеги бях пенсиониран и уволнен в запаса по времето на министър Димитър Луджев, законно, но безславно, без поне едно „благодаря“. Но това е друга тема.

Искам да споделя, че в продължение на 5 години водех отчета за потребностите и наличностите в мирно и военно време на автобронетанкова и инженерна техника в БНА. През другите години се занимавах с подготовката на икономиката на страната за работа във военно време, но още помня някои цифри. За съжаление, през изминалите вече много години, съм забравил точния брой на около десетте хиляди бронетранспортьори и бойни машини на пехотата, хилядите верижни и колесни артилерийски влекачи, стотиците тежки верижни и колесни инжинерни машини и останалата техника. Предполагам, че в Централния военен архив още се съхраняват папките с ежегодните отчети за периода 1980-1985 г., които лично съм изготвял. Точните цифри са там.

 Много пъти съм си задавал въпрос и съм споделял при разговори с колеги: Къде отиде всичката тази техника? Подариха на Македония 50-60 танка, за нас оставиха 80, а останалите? Къде са десетките хиляди други бойни и спомагателни специални машини, десетките хиляди буксируеми артилерийски оръдия и минохвъргачки? А къде са запасите от резервни части, в това число и стотици различни двигатели и отделни агрегати за военната техника, съхранявани за мирно и военно време в централните и войсковите складове? По време на службата ми съм участвал многократно в проверки на тези складове и имам представа за огромното количество на наличните запаси.

Къде е сега всичко това? Ако е продадено, то къде са парите? Доколкото си спомням, при разговори с колеги занимаващи се с доставки ставаше дума, че произвежданите у нас бронетранспортьори се търгуват в чужбина на цена около 100000 долара при тогавашния курс. Танк Т-55А последна модификация купувахме за около 500000. Всеки може да направи, макар и приблизителни, сметки за какви суми става дума.

На тези въпроси няма кой да отговори, ако са зададени от отделен гражданин като мен, но ако са зададени от авторитетен вестник, военното министерство ще трябва да отговори. Аз и още много като мен, отдали целия си живот в служба на Родината и изграждане на нейната армия и укрепване на отбранителната и способност, искаме да знаем тези отговори.

 

    Полк. о.з. инж. Любомир ГЕОРГИЕВ, София