nabore.bg

Архивите са живи

Академик Кирил Братанов членуваше в 16 чужди академии

Той е създателят на направлението за имунология на размножаването във ветеринарната медицина

 

Академик Кирил Братанов

 

Кирил Цочев Братанов е роден на 5 март 1911 г. в Луковит.Завършва Ветеринарно – медицинския факултет на Софийския университет. От 1938 до 1940 г. специализира  по биология и генетика на размножаването в Румъния, Италия и СССР. Избран е за   асистент в катедрата по физиология и биохимия на домашните животни, за да расте през годините като доцент /1947/, професор /1954/, член-кореспондент /1958/ и академик /1967/.

Институтът, ръководен от академик Братанов

 

От 1967 г. пет години е зам.председател на Селско-стопанската  академия и ректор на  Висшия селскостопански институт–София. Несменяем директор на създадения от него Институт по биология и имунология на размножаването  на селскостопанските  животни –ИБИРРО /от 1944 г.до 1986 г./. По-късно той е преименуван Институт по  биология и имунология на размножаването / ИБИР /. Предвид безспорните заслуги на акад.Братанов за развитието, просперитета и международния авторитет  на института, през 1987 г., след  неговата кончина, е взето решение института да носи името Институт  по биология и имунология на размножаването ‘’Акад.Кирил Братанов’’.

Академик Братанов и лауреатът на Нобелова награда проф. Робърт Едуардс

 

Акад. Кирил Братанов е основоположник, главен секретар /1948-1954 г./ и 27 години председател на  Сьюза на научните работници в Бьлгария. Деен участник е в Световната  федерация на учените, както и в Пъгуошкото движение на учените борещи се за мир  и срещу използването на ядреното орьжие за масово унищожение

Един от трудовете на акад. Кирил Братанов

    

Големи  сили и време отдаде ученият за изграждането на Международния дом  на  учените ‘’Фредерик Жолио Кюри’’ край Варна, в който всяка година се провеждат десетки международни научни конференции и симпозиуми .

Домът на учените "Жолио Кюри" край Варна бе пострен със съдействието на академика

 

Кирил Братанов  беше  член на 16  чуждестранни академии и научни дружества. Написа и публикува над 240 научни труда в областта на животновьдството и над 1000  научнопопулярни статии. Година преди да почине на 16 октомври 1986 г. академик  Братанов беше щастлив да  чуе на международен конгрес  в Токио, Япония,че е   признат в световен мащаб за създател на новото научно направление- имунология на  размножаването.Това бе достойно признание за него и за неговите сьтрудници  от ИБИР –БАН .

 

Д-р Мирослав ЛАЗАРОВ, защитил  дисертация в ИБИР през 1986 г.

 miro_fox109@abv.bg