nabore.bg

Тежката дума

Афоризми: Мъдростта на Конфуций (втора част)

Да признаеш за своите недостатъци, когато те упрекват – това е скромност; да ги разкриеш пред приятели – това е простодушие и доверчивост, а да ги показваш пред всички – това е горделивост.

***

Ако с добро накажеш враговете, с какво ще наградиш приятелите си?!

***

Да се пребориш с лошите навици е по-лесно днес, отколкото утре.

***

Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три.

***

Работи върху пречистването на мислите си! Ако нямаш лоши мисли, няма да имаш лоши постъпки.

***

Благородният човек предявява претенции към себе си, подлият — към другите.

***

Блажен е този, който нищо не знае, той не рискува да остане неразбран.

***

Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма настойчивост.

***

Нещата имат корени и клони, делата имат край и начало. Когато знаеш кое стои отпред и кое следва, ще се приближиш до пътя.

***

От сина на небето чак до простолюдието само усъвършенстването на личността може да придобие на всекиго здрав корен.

***

Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.

***

Този, който говори красиво и притежава привлекателна външност, рядко е наистина човечен.

***

Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.

***

Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението – това е най-благородният път, пътят на подражанието – това е най-лекият път, и пътят на опита – това е най-горчивият път.

***

Стрелбата с лък ни учи как трябва да търсим истината. Когато стрелецът не улучи, не обвинява другите, а търси вината в себе си.

***

Срамно е да се държиш приятелски с човек, комуто тайно завиждаш.


Китайският философ Конфуций

Китайският философ Конфуций