nabore.bg

Литературен мегдан

Афоризми

 • Празна кесия пояс не държи.
 • И добро да върши човек, злото пак не туря крак.
 • Злото и без светена вода кръщава.
 • Ако не замлъкнеш веднъж, ще замлъкнеш завинаги.
 • Талигата и със злато да е пълна, пак дрънчи.
 • И добър да си, другите пак за ахмак те вземат
 • Бистри ли са изворите, бистри ще текат. Мътни ли са – мътни ще ги пие народът.
 • Кучето и зъби да няма, лапите му стигат да ти пусне кръвта.
 • Осата мед не прави, а само жили. А пчелата жили и пак мед прави.
 • Светата икона за човека е добротата. Изчезне ли, човекът сe затрива.
 • Най-драга е онази работа за човека, от която плаче.
 • Женски бяс със синджир не се връзва, а с любов.
 • Човекът е като суха сламка в река: накъдето я повлекат стихиите, натам се извърта.

 

Станко МИХАЙЛОВ


Станко Михайлов, писател и режисьор

Станко Михайлов, писател и режисьор