nabore.bg

Обяви

Предлагаме работа за пенсионери

Национален български университет „Трета възраст” търси:

-        Компютърен специалист за поддържане сайта на университета и  и информационно обслужване,

-        Специалист „Европроекти” с опит по разработване и отчитане на проекти по „Еразмус+”.

-        Хабилитирано лице за длъжността научен секретар,с добър работен английски език.

-        Завеждащ „Международно сътрудничество” с добър работен английски език и компютърна грамотност.

Важно: Обявата е актуална само за пенсионери!!!

Кандидатстване с кратка професионална автобиография, изпратена на E-mail: nbu_tretvazpast@abv.bg.